×
18.02.2018 - 22.02.2018

Gulfood Dubaj 2018

Miesto
UAE, Dubaj, Dubai World Trade Centre
Kontakt
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov / spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na medzinárodnom veľtrhu Gulfood Dubaj 2018, ktorý sa bude konať v termíne 18. 22. februára 2018.

Cieľová skupina:
  • malé a stredné podniky zo Slovenskej republiky so sídlom
    mimo Bratislavského kraja

Organizátor národného stánku Slovensko na Gulfood Dubaj 2018: Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Medzinárodný potravinársky veľtrh Gulfood Dubaj 2018 je jedinečný veľtrh svojho druhu na Blízkom Východe. V roku 2017 Gulfood Dubaj privítal viac ako 97 000 návštevníkov na viac ako 1 milión štvorcových metrov výstavného priestoru. Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na: stránke www.gulfood.com

Sektorové zameranie:
  • nápoje
  • mliečne výrobky
  • tuky a oleje
  • zdravie, wellness
  • svetové potraviny
 
Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Gulfood Dubaj 2018 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 8 slovenských spolu-vystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca. do 10 m2.
Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti,
ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu Gulfood Dubaj 2018, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 15. decembra 2017.Registrácia bola ukončená z dôvodu naplnenia kapacity.

Poznámka: V prípade vyplnenia miest pred  ukončením registrácie 15. decembra 2017, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu Gulfood Dubaj 2018, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.