Innovatech Fórum 4.0 — Digitálna transformácia vo výrobe a priemysle

Dátum: 
29 - 30 máj 2019
Organizátor: 
EBCG
Kontakt: 

Petra Kottmanová T: 00421 948 759 257 E: petra.kottmanova@ebcg.com

Digitálna transformácia vo výrobe a priemysle. Innovatech Fórum 4.0
je podujatie určené pre pre predstaviteľov úspešných firiem z oblasti výroby a produkcie a to na Slovensku, aj v Českej republike.


Konferencia je zameraná na skúsenosti firiem s jednotlivými prvkami stratégie Priemysel 4.0, ktoré najviac rezonujú v ich prístupe.

Či už z pohľadu minimalizácie nákladov, zlepšenia efektivity a flexibility výroby, navyšovanie objemu výroby, či celkové zvyšovanie konkurencieschopnosti firmy.

Konferencia sa uskutoční 29.—30. 5. 2019 v Bratislave a poskytne jedinečnú príležitosť stretnúť priekopníkov biznisu, vizionárov, či úspešných podnikateľov.

Je to interaktívny formát, ktorý spája odborníkov z oblasti priemyslu
a výroby a tým posúva účastníkov i celé odvetvie k vyššej konkurencieschopnosti!

Viac informácií o podujatí nájdete na stránke www.innovatech.sk