×
18.11.2019 - 21.11.2019

MEDICA 2019

Miesto
MESSE Dusseldorf, Dusseldorf, Nemecko
Organizátor
SARIO Národný projekt
Organizátor národného stánku
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina
  • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov / spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu
v rámci národného stánku na medzinárodnom veľtrhu Medica 2019,
ktorý sa bude konať v termíne 18.
21. novembra 2019.
 
Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
 
Veľtrh Medica Dusseldorf bude v termíne od 18. do 21. novembra prezentovať najnovšie technológie a úspechy dosiahnuté v medicínskej oblasti. Pôsobivý sortiment výstavných produktov bude ako každý rok zahŕňať okrem komodít a spotrebného tovaru taktiež diagnostické zariadenia, elektromedicínske zariadenia, informačné a komunikačné technológie ako aj laboratórne technológie, zdravotnícke služby a publikácie a ortopedické technológie. Slovenskí vystavovatelia sa tak budú môcť prezentovať popri ďalších 125 000 prestížnych vystavovateľoch z celého sveta.

Okrem vystavenia produktov budú mať slovenské spoločnosti možnosť networkingu, ktorý je na veľtrhu týchto rozmerov samozrejmosťou. Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na oficiálnej stránke podujatia.
 
Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Medica 2019 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis
do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu
a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace
s nadštandardnými požiadavkami.
 
V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 5 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu Medica 2019, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 02. augusta 2019.Poznámka: V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie 02. augusta 2019, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu MEDICA 2019, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.