×
09.10.2021 - 13.10.2021

Medzinárodný potravinársky veľtrh Anuga 2021 – Kolín nad Rýnom, Nemecko

Miesto
Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 Köln, Germany
Organizátor
SARIO Národný projekt
Organizátor národného stánku:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov / spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na jednom z najvýznamnejších medzinárodných potravinárskych veľtrhov Nemecku Anuga 2021, ktorý sa uskutoční
v termíne 9—13. októbra 2021.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Medzinárodný potravinársky veľtrh Anuga je významným miestom stretnutí potravinárskych spoločností z celého sveta. Veľtrh sa koná každý druhý rok a v roku 2019 sa ho zúčastnilo 8000 vystavovateľov z viac ako 100 krajín a 169 652 návštevníkov z celého sveta. Zo získanej spätnej väzby viac ako 96% vystavovateľov uviedlo, že veľtrh ANUGA je najdôležitejším podujatím v potravinárskom segmente.

Výstava Anuga je členená na 10 podvýstav. Viac informácií o veľtrhu nájdete na oficiálnej stránke podujatia.

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Anuga 2021 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), drobné občerstvenie v rámci expozície, povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace
s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy (54 m2) je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 5 slovenských spoluvystavovateľov,
z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej
a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2.
Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu a zároveň vystavujú po prvý krát v rámci národnej expozície.

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu Anuga 2021, prosím vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 11. mája 2021.Registrácia na podujatie bude spustená v pondelok 26. 4.2021.


   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk