×
27.05.2019 - 31.05.2019

METALLOOBRABOTKA 2019

Miesto
EXPOCENTRE Moscow, Moskva, Ruská Federácia
Organizátor
SARIO Národný projekt
Organizátor národného stánku
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Cieľová skupina
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO),
v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov / spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na medzinárodnom veľtrhu METALLOOBRABOTKA 2019, ktorý sa bude konať v termíne 27. – 31. mája 2019.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
 
METALLOOBRABOTKA je jedna z najväčších výstav v oblasti strojárstva a kovovýroby. S 30 ročnou tradíciou na ploche 41 000 m2 je možné stretnúť viac ako 1000 vystavovateľov z 33 rôznych krajín a návštevnosťou presahujúcou 30 000 návštevníkov každý rok.
 
Okrem vystavenia produktov budú mať slovenské spoločnosti možnosť networkingu, ktorý je na veľtrhu týchto rozmerov samozrejmosťou.

Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke podujatia.
 
Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností
na veľtrhu METALLOOBRABOTKA 2019 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 8 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu METALLOOBRABOTKA 2019, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 16. apríla 2019.Poznámka:
V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie 16. apríla 2019, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu METALLOOBRABOTKA 2019, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.