×
18.03.2021 - 19.03.2021

Obchodné príležitosti na nemeckom trhu (webinár)

Miesto
online (aplikácia ZOOM)
Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne, Generálny konzulát SR v Mníchove, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei)
Kontakt

Andrej Koleda, T: 0910 828 342, andrej.koleda@sario.sk, Miriam Horníková, T: 0910 828 227, E: miriam.hornikova@sario.sk, Marek Pocklan, T: +421 918 919 658, marek.pocklan@sario.sk

Agentúra SARIO v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Berlíne, Generálnym konzulátom SR v Mníchove a Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou (AHK Slowakei) pripravuje pre slovenské spoločnosti webinár pod názvom: Obchodné príležitosti na nemeckom trhu dňa 18. marca 2021 so začiatkom o 10:00 a zároveň ponúka možnosť bezplatných individuálnych online konzultácií dňa 19. marca 2021 s ekonomickými diplomatmi sídliacimi v Berlíne a Mníchove a konzultantmi  Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory.
 
Panelisti:
  • Nadežda Čisárová, ekonomická diplomatka, Zastupiteľský  úrad SR v Berlíne
  • Juraj Solčány, ekonomický diplomat, Generálny konzulát SR v Mníchove
  • Hana Chmelárová Marková, vedúca oddelenia trhového poradenstva, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei)
 
Program webinára bude otvorený zo strany SARIO spoločne s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Nemecku, pánom Mariánom Jakubócym, a generálnym konzulom SR v Mníchove, pánom Františkom Zemanovičom.
 
Prednášky panelistov budú obsahovať okrem iných aj tieto témy: aktuálna ekonomická situácia v Nemecku s ohľadom na pandemickú situáciu, exportné príležitosti pre slovenských podnikateľov, perspektívne sektory, tendencie v zahraničnom obchode Nemecka, ako robiť biznis v Nemecku, možnosti úspešného presadenia sa na nemeckom trhu, interkultúrne rozdiely medzi nemeckým a slovenským obchodným partnerom, poskytnutie užitočných kontaktov, praktické informácie a iné.
Následne bude v rámci programu webinára určený priestor na zodpovedanie otázok, ktoré môžete uviesť pri vypĺňaní registračného formulára. Vzhľadom na časovú náročnosť prípravy odpovedí bude táto možnosť v registračnom formulári dostupná len do 12. marca 2021 do 12:00 hod.

V prípade, že preferujte možnosť zadať svoje otázky v rámci individuálnych konzultácií s našimi panelistami, ktoré sa budú konať na druhý deň, môžete vyjadriť tento záujem v registračnom formulári. Konzultácie budú plánované na individuálnej báze, počet B2B s jednotlivými spíkrami je obmedzený. Časový harmonogram na B2B bude zaslaný len tým účastníkom, ktorí prejavia záujem o konzultácie. Konzultácie sa budú konať 19. marca 2021 na základe záujmu účastníkov a organizačných možností spíkrov.

Pracovný jazyk: slovenský     

REGISTRÁCIA
Registrácia na webinár je možná až do dňa jeho konania, teda do 18. marca 2021 do 9:00 hod vyplnením registračného formulára. Možnosť zadávať otázky cez registračný formulár bude otvorená do 12. marca 2021 do 12:00 hod. Z dôvodu výrazného záujmu zo strany podnikateľov o konzultácie a naplnenia časových kapacít panelistov je možnosť prihlásiť sa na individuálnu konzultáciu obmedzená do 15. marca 2021 do 13:00 hod.Odkaz na webinár (cez aplikáciu Zoom) zašleme zaregistrovaným účastníkom v deň jeho konania.