×
15.01.2019

Obchodné zručnosti ako predpoklad expanzie na zahraničný trh

Miesto
Hotel Magnus, Považská 1706/35, 911 01 Trenčín
Cena
bezplatne
Kontakt

Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Pre koho je seminár určený:
 • pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia
  prihlášku so všetkými náležitosťami

Podmienkou expanzie podnikania v rámci domáceho trhu, ako aj na zahraničné trhy je nevyhnutne nadviazanie nových obchodných kontaktov. Osloviť potenciálnych nových klientov (partnerov), pripraviť sa na stretnutie, vypočuť klienta (partnera), poskytnúť kvalitné služby, obhájiť vlastnú cenu, udržať si klienta (partnera) a budovať dôveru sú obchodné zručnosti, ktorými by mal disponovať každý podnikateľ.

Naučiť sa, ako uvedené zručnosti získať, zlepšiť a rozvíjať ich s cieľom úspešného rozvoja podnikania je hlavným cieľom seminára.
Cenné informácie získa každý, kto predáva svoje služby, resp. tovar; majitelia firiem, ktorí chcú expandovať na zahraničné trhy; majitelia firiem, ktorí potrebujú usmerniť svojich obchodníkov s cieľom napredovania firmy a zvyšovania jej zisku; ako aj tí, ktorí potrebujú zvýšiť úspešnosť obchodov vo svojej firme.

PROGRAM 

09.45—10.00
 • registrácia účastníkov

10.00—12.00
 • nájdenie a oslovenie klienta (partnera) doma a v zahraničí
 • príprava na stretnutie s klientom (partnerom)
 • spoznanie klienta (partnera)

12.00—12.15
 • prestávka

12.15—14.00
 • spôsob obchodu s klientmi (partnermi) rôznych typov 
 • následný základný servis po uzatvorení obchodu
 • práca s databázou klientov (partnerov)
 
14.15 — 15.00
 • diskusia a individuálne konzultácie


Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí od 50 € do 150 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 1. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ-účastník informovaný po konaní podujatia.

Sario overuje oprávnenosť žiadateľa nasledovne:
 • overenie veľkosti podniku
 • overenie podmienky podniku v ťažkostiach
 • overenie neprekročenia limitu pomoci de minimis
 • overenie podmienok Schémy na podporu MSP v SR


REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 11. januára 2019 vyplnením registračného
formulára
.

NA STIAHNUTIE