×
25.10.2022 - 26.10.2022

Obchodovanie s Čínou a ostatnými ázijskými krajinami (webinár)

Miesto
webinár
Cena
bezplatne
Kontakt

Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Pre koho je seminár určený:
  • pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami
Cena: bezplatne
 
Vyznáte sa v technike zahraničného obchodu s Čínou? Zaujíma vás obchodovanie s krajinami južnej, juhovýchodnej a východnej Ázie, ich špecifiká, rozdiely a obchodný potenciál? Viete na čo si máte dať pozor pri obchodovaní s čínskymi firmami?

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému Obchodovanie s Čínou a ostatnými ázijskými krajinami. 

Lektorkou webináru bude pani Ing. Michaela Královičová PhD., ktorá má bohaté skúsenosti s obchodovaním s Čínou, Vietnamom a ďalšími ázijskými krajinami. Od roku 2017 sa venuje odbornému poradenstvu pre import a export orientovaný na Čínu.

REGISTRÁCIA 
Registrácie na podujatie bola z kapacitných dôvodov pozastavená. Ďakujeme za prejavený zaujem.

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 4. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.

NA STIAHNUTIE   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk