×
12.07.2022 - 13.07.2022

Online podnikanie — Slovinsko a Chorvátsko

Cena
bezplatne
Kontakt

Petra Hudáková, T: +421 910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP pripravila dvojdňový webinár Exportnej akadémie na tému Online podnikanie Slovinsko a Chorvátsko. 
  • I. časť — utorok 12. júl 2022, 10.00—12.30
  • II. časť — streda 13. júl 2022, 10.00—12.30

E-commerce trh oboch krajín sa stáva pre slovenské e-shopy stále zaujímavejší. Stále nižšie bariéry, hlavne logistické, presviedčajú o tom, že napriek svojej veľkosti ide o zaujímavé trhy na expanziu. Ukazujú to aj európske zdroje venujúce sa e-commerce, podľa ktorých Slovinci, ako aj Chorváti nakupujú vo veľkom online v zahraničí.

Dôvodom je aj menej rozvinutý domáci trh a z toho vyplývajúca slabá  ponuka produktov. Slovinskí aj chorvátski zákazníci sú citliví na cenu, ktorá je pre nich rozhodujúca. Pokiaľ slovenský e-shop dodá tovar zákazníkom z uvedených krajín od 2 do 4 dní a dokáže lokálnym súperom konkurovať cenou, tak je pre zákazníka zaujímavý. Kľúčovým môže byť aj zvládnutie dodania tovaru zákazníkom na lokálne ostrovy. Nevyhnutné preto bude aj zvolenie správneho logistického partnera.

Cieľom webinára je oboznámiť jeho účastníkov s tým, ako sa pripraviť na expanziu, dať odporúčania a informácie od lokálnych agentúr o zákazníkoch a ako pripraviť marketing v oboch krajinách.
O všetky dôležité informácie ohľadom týchto dvoch trhov sa so slovenskými podnikateľmi podelí lektor Filip Minár, ktorý sa dlhodobo venuje expanzii slovenských internetových obchodov a posledné dva roky zaznamenal trend v expanzii do Slovinska a Chorvátska. Účastníkom tak sprostredkuje svoje skúsenosti a poskytne zaujímavé informácie.

Pre koho je seminár určený:
pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia registráciu so všetkými náležitosťami.

REGISTRÁCIA 
Registrovať sa môžete do 30. júna 2022.Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do 100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 4. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.

NA STIAHNUTIE   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk