×
19.06.2023 - 25.06.2023

Paris Air Show SIAE

Miesto
Parc des Expositions Paris‐le Bourget Aéroport Paris‐le Bourget 93350 Le Bourget Francúzsko

Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na medzinárodnom veľtrhu v oblasti leteckého a vesmírneho priemyslu Paris Air Show SIAE 2023, ktorý sa uskutoční v termíne 19. - 25. júna 2023 v Paríži, vo Francúzsku.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
 
Od roku 1909 sa medzinárodný parížsky letecký veľtrh neustále rozrastá a v dnešnej dobe je najväčším leteckým podujatím na svete. Veľtrh poskytuje príležitosť stretnúť sa s kľúčovými hráčmi v leteckom a kozmickom priemysle, využiť nové obchodné príležitosti, predstaviť svetu svoje odborné znalosti a inovácie a vytvoriť technologické a priemyselné partnerstvá. Na podujatí vystavuje viac ako 2400 spoločností zo 49 krajín sveta. Počet odborných návštevníkov sa pohybuje na úrovní 140 000, kde viac ako 40% tvoria návštevníci zo zahraničia.
 
Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na oficiálnej stránke podujatia.

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Paris Air Show SIAE 2023 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), prepravu exponátov a propagačných materiálov, drobné občerstvenie v rámci expozície, povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy (62,5 m2) je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 6 slovenských spoluvystavovateľov. Z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu a zároveň vystavujú po prvý krát v rámci národnej expozície.
Agentúra SARIO pre Vás pripravuje v spolupráci so Slovenskou vesmírnou kanceláriou bohatý sprievodný program a zvýšenú propagáciu medzi zahraničnými partnermi.

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu Paris Air Show 2023, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 15. marca 2023.