PLANET BUDAPEST 2021 SUSTAINABILITY EXPO AND SUMMIT l Podnikateľská misia

Dátum: 
30 nov - 01 december 2021
Miesto: 
Budapešť, Maďarsko
Organizátor: 
SARIO, Veľvyslanectvo SR v Budapešti
Kontakt: 

Dominika Horská , E: dominika.horska@sario.sk, Marek Pocklan, E: marek.pocklan@sario.sk

Podnikateľská misia na podujatie PLANET BUDAPEST 2021 SUSTAINABILITY EXPO AND SUMMIT.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Budapešti pripravuje podnikateľskú misiu na prestížne podujatie PLANET BUDAPEST 2021 SUSTAINABILITY EXPO AND SUMMIT, ktorá sa uskutoční v Budapešti v dňoch 30.11 - 01.12.2021.

Primárnym cieľom podnikateľskej misie je zviditeľniť Slovenskú republiku ako krajinu vhodnú a investovanie, ako krajinu s inovatívnym potenciálom  predovšetkým v oblasti vodného hospodárstva, obehovej ekonomiky a udržateľného rozvoja a umožniť slovenským spoločnostiam relevantné rokovania s maďarskými spoločnosťami a networking medzi podnikateľskými subjektami.

Preferované sektorové zameranie:
  • vodné hospodárstvo,
  • obehové hospodárstvo.
  • udržateľný rozvoj.
Okrem odporúčaných odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s blízkym zameraním predmetu svojej činnosti.

Program podnikateľskej misie

30.novembra 2021

09:00 – 10:00 
Príchod slovenských podnikateľov na Hungexpo individuálne 
10:00 – 10:30     
Stretnutie slovenskej podnikateľskej delegácie v určenom pavilóne (bude potvrdené vybraným účastníkom)
9:30 - 11:00       
Otváracie príhovory vrátane prezidentky SR
11:10 -  11:30       
Možná účasť prezidentky SR v expozícii slovenských podnikateľov (TBC)

11:30 – 13:00  Obedová prestávka

13:00 – 17:00     
B2B rokovania slovenských a maďarských firiem
17:00 – 18:00     
Voľný program
18:30 – 21:00     
Večera s veľvyslancom SR v Budapešti a pozvanými hosťami z partnerských organizácií)

1. decembra 2021

9:00                     
Odchod autobusom na návštevu vybraných firiem 
10:00 – 13:00    
Návšteva firiem (maďarské firmy/technologický závod/park)
13:00                   
Návrat do hotelov a voľný program
 
Pracovný jazyk: anglický

Agentúra SARIO v spolupráci so Slovenských veľvyslanectvom v Budapešti, zabezpečí nasledovné:
  • Vstupenky na podujatie Planet Budapest
  • Naplánovanie rokovaní pre účastníkov s maďarskou protistranou
  • Preprava v teritóriu ( z výstaviska len na vybrané návštevy)
  • Asistencia SARIO
Doprava a ubytovanie:
Ubytovanie a dopravu do Budapešti si účastníci misie hradia individuálne.

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 5. novembra 2021 vyplnením registračného formuláraAgentúra sa SARIO si vyhradzuje právo na výber účastníkov.