Podnikateľská misia do Kazachstanu

Dátum: 
20 - 22 január 2020
Miesto: 
Nur-Sultan, Kazachstan
Organizátor: 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR
Kontakt: 

Andrej Koleda, E: andrej.koleda@sario.sk , T:+421 910 828 342

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pozýva slovenské podnikateľské subjekty na podnikateľskú misiu do Kazachstanu, ktorá sa uskutoční pri príležitosti konania 8. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Kazašskou republikou v dňoch 20. – 22. januára 2020 v Nur-Sultane (Kazachstan). Slovenskú delegáciu povedie štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vojtech Ferencz.

Cieľ podnikateľskej misie:   
Predstavenie slovenských podnikateľov v teritóriu, prezentácia príležitostí pre vzájomný obchod a investície do konkrétnych projektov, nadviazanie spolupráce a sprostredkovanie možnosti viesť priame rokovania s potenciálnymi partnermi v Kazachstane.

Preferované sektorové zameranie:
  • IKT
  • digitalizácia
  • automatizácia
  • inovácie
  • odpadové hospodárstvo
  • obnoviteľné zdroje
  • poľnohospodárstvo

Okrem odporúčaných odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej činnosti s cieľom rozvíjať svoje aktivity v Kazachstane.

Predbežný program misie:
  • pondelok, 20. januára 2020
10:30 odlet z Bratislavy do Nur-Sultanu vládnym špeciálom
15:30 prílet do Nur-Sultanu a ubytovanie sa v hoteli
  • utorok, 21. januára 2020
celý deň – zasadnutia pracovných skupín medzivládnej komisie a podnikateľské fórum v Nur-Sultane,  B2B rokovania, networking
  • streda, 22. januára 2020
doobeda - plenárne zasadnutie, podpis protokolu a iných dokumentov
15:00 odlet na Slovensko
Presný program je predmetom rokovaní a bude  včas oznámený. 

Rokovací jazyk: ruský

Ďakujeme za prejavený záujem. Registrácia bola ukončená.

Víza, doprava a ubytovanie:
Ku vstupu slovenských občanov do Kazachstanu je potrebný platný cestovný pas. V prípade vstupu a pobytu nepresahujúceho 30 dní nepotrebujú od 1.1.2017 občania SR víza.
Predpokladá sa doprava celej delegácie vládnym špeciálom (lietadlo leteckého útvaru MV SR). Odlet je plánovaný na 20. 1. 2020 o 10:30 z Bratislavy. K misii sa môžu pripojiť podnikatelia prítomní v Kazachstane alebo cestujúci individuálne.
Ubytovanie si účastníci misie hradia individuálne. Pre zjednodušenie skupinových presunov je výhodné ubytovanie v jednom hoteli na návrh organizátora/MH SR/ZÚ SR v Nur-Sultane. Konkrétne hotelové zariadenie bude oznámené dodatočne.

Účastnícky poplatok:
Za účasť na misii bude účastníkom účtovaný poplatok 80 € na pokrytie nákladov na presuny v teritóriu, pokrytie nákladov na organizáciu a organizačné zabezpečenie misie.
Organizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov misie s prihliadnutím na sektorové zameranie a profil účastníka, jeho doterajšie pôsobenie a potenciál v teritóriu  a tiež  právo na predčasné ukončenie registrácie v prípade naplnenia kapacity misie.

Kontaktná osoba:
Andrej Koleda, E: andrej.koleda@sario.sk , T:+421 910 828 342