×
23.10.2022 - 26.10.2022

Podnikateľská misia do Nemecka - BAUMA 2022

Miesto
Mníchov, Nemecko
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Michal Wuketich E: wuketich@sario.sk , T: +421 908 978 629

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, má záujem zorganizovať podnikateľskú misiu do Mníchova, Nemecko, v termíne 23. – 26. október 2022 na podujatie BAUMA.Toto podujatie je pripravované v spolupráci so Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou (AHK Slowakei).

BAUMA 2022 predstavuje 33. ročník popredného svetového veľtrhu v stavebníctve. Veľtrh predstavuje ucelený medzinárodný sortiment v oblasti stavebných strojov, vozidiel a banských strojov. Veľtrh je centrom medzinárodného obchodu a dôležitým miestom pre zhromažďovanie informácií a nadväzovanie kontaktov, kde sa odborníci v oblasti stavebníctva z celého sveta môžu informovať o najmodernejších technológiách.

Cieľová skupina
 • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja
 
Sektorové zameranie veľtrhu:
Stavebné stroje
Stavebné materiály
Ťažobné stroje
Stavebné vozidlá a nástroje
 
Webová stránka podujatiahttps://bauma.de/en/
 
V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 • Vstupenky na podujatie BAUMA
 • Subdodávateľské služby za účelom vyhľadávania relevantných zahraničných obchodných partnerov
 • Ubytovanie v teritóriu pre jedného zástupcu spoločnosti
 • Recepcia
 • Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie

Podpora nezahŕňa:
 • Letenky / dopravu
 • Iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov
 
PREDBEŽNÝ PROGRAM
 • 24.10.2022 – individuálny príchod do teritória, recepcia
 • 25.10.2022 – účasť na podujatí BAUMA, B2B rokovania
 • 26.10.2022 – účasť na podujatí BAUMA
 • 27.10.2022 – účasť na podujatí BAUMA, ukončenie podnikateľskej misie
 
Program je predbežný a môže byť v procese prípravy podujatia upravovaný! Zmeny môžu byť podmienené aj aktuálnou COVID-19 situáciou.

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii, prosím vyplňte registračný formulár do 1. augusta 2022.Predbežný maximálny počet účastníkov podnikateľskej misie: 7 MSP. Výber MSP na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO 'Podpora internacionalizácie MSP'.


   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk