Podnikateľská misia do Nice a Monaka

Dátum: 
05 - 08 marec 2019
Organizátor: 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontakt: 

Natália Barinková, M: +421 910 828 311, E: natalia.barinkova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje v spolupráci so ZÚ SR v Paríži v termíne 05.-08. marca 2019 podnikateľskú misiu do Monaka a Nice.

Cieľom účasti slovenských spoločností na podnikateľskej misii je prezentácia svojej podnikateľskej činnosti a nadviazanie obchodných kontaktov s cieľom preskúmať možnosti exportu výrobkov, resp. služieb do daného teritória.
Pre účastníkov bude pripravený atraktívny program pozostávajúci s B2B rokovaní s monackými a francúzskymi partnermi.
 
Preferované sektorové zameranie misie:
 • Zdravotníctvo
 • Turizmus
 • Inovatívne technológie
 • Logistika a Transport
 • Automobilový priemysel
 • Strojárstvo (dizajn a výroba špecifickým prístrojov, automatizácia a robotizácia)
 • Corporate Service Providers - hlavne finančníctvo
 • Bankový sektor
 • Predaj a obchod
 • Obnoviteľné zdroje
 
Okrem odporúčaných odvetví a sektorov je vítaná a účasť podnikateľských subjektov s iným zameraním, avšak je nevyhnutné aby tieto spoločnosti mali značný potenciál rozvíjať svoje aktivity v danom regióne. V prípade záujmu slovenskej spoločnosti o stretnutie s konkrétnou monackou/francúzskou firmou, je nutné túto skutočnosť uviesť v registračnom formulári.
 
 
Podpora zahŕňa:
 • Zabezpečenie B2B stretnutí
 • Asistenciu pracovníkov SARIO a ZÚ SR v Paríži
 
Podpora nezahŕňa:
 • Pobytové náklady
 • Náklady na prepravu
 • Iné náklady súvisiace s misiou
 
Preprava:
Komerčnými linkami
 
Ubytovanie:
V prípade záujmu zo strany podnikateľov môže agentúra SARIO zabezpečiť rezervácie ubytovania pre všetkých účastníkov v jednom hoteli v súvislosti s možným zjednodušením skupinových presunov. Náklady na ubytovanie si hradí každý účastník individuálne v plnej výške na mieste.
 
Rokovací jazyk: anglický, francúzsky
 
REGISTRÁCIA 
Podnikateľskej misie sa môže zúčastniť akákoľvek slovenská spoločnosť. Agentúra SARIO si vyhradzuje právo výberu spoločností, vzhľadom na sektorové zameranie misie a kapacitné obmedzenia.
 
V prípade záujmu účasti na misii vyplňte prosím v termíne do 5. februára 2019 tento registračný formulár. Agentúra SARIO si vyhradzuje právo na predčasné ukončenie registrácie v prípade naplnenia kapacity misie.