Podnikateľská misia do Saudskej Arábie

Dátum: 
24 - 26 apríl 2018
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci
s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR), Veľvyslanectvom SR v Káhire a Obchodnou komorou Slovensko-krajiny Zálivu (SGCCOK) Vás pozýva na podnikateľskú misiu do Saudskej Arábie, ktorá sa uskutoční pri príležitosti návštevy štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  Ivana Korčoka v Saudskej Arábii.

 
Misia do Saudskej Arábie, ktorá je  prvou svojho druhu  bude organizovaná, ako viacdňové podujatie, ktorého súčasťou budú najmä podnikateľské matchmakingové podujatia v Džide a Rijáde, vrátane B2B rokovaní so saudskoarabskými podnikateľskými subjektmi.

Cieľ
Posilnenie hospodárskej spolupráce medzi SR a Saudskou Arábiou
a priamych podnikateľských kontaktov, nadviazanie na otvorené projekty
a predstavenie slovenských podnikateľov v teritóriu.

Sektorové zameranie
 • strojárstvo (vzduchotechnika,  automobilový priemysel)
 • vodné hospodárstvo (vodárenská technika, zariadenia na
  úpravu a čistenie vôd)
 • energetika
 • elektrotechnika
 • IKT
 • zdravotnícka technika 
 
Okrem vyššie uvedených odporúčaných  sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s iným  sektorovým zameraním svojej činnosti, ak majú v teritóriu Saudskej Arábie reálny potenciál.

PREDBEŽNÝ PROGRAM MISIE

Utorok, 24. apríla 2018
             
12.00
 • odlet Bratislava – Džida
  (trvanie letu 4:30, časový rozdiel +2hod)
18.30 (miestny čas)
 • prílet do Džidy

Streda, 25. apríla 2018
             
09.30
 • podnikateľské fórum a B2B rokovania so saudskoarabskými podnikateľmi v Džide
 • slávnostné otvorenie honorárneho konzulátu SR v Saudskej Arábii
 • recepcia

podvečer
 • prelet Džida – Rijád
  (trvanie letu 1:20)
 
Štvrtok, 26. apríla 2018

09.30
 • návšteva priemyselného parku a zóny voľného obchodu
 • stretnutie so zástupcami Rady Saudských obchodných komôr Saudskej Arábie 
14.00
 • odlet Rijád – Brusel
19.00 (miestny čas)
 • prílet Brusel
 • následne odlet do Bratislavy

Rokovací jazyk: anglický
 
Víza, doprava a ubytovanie:
K účasti na misii sú potrebné víza a cestovný pas s platnosťou min. 6 mesiacov od vstupu do krajiny. Agentúra SARIO poskytne súčinnosť pri vybavovaní víz.

Predpokladá sa doprava celej delegácie vládnym špeciálom.
Odlet je plánovaný na 24.4.2018 z Bratislavy o cca 12:00 hodine. K misii sa môžu pripojiť podnikatelia, ktorí nebudú cestovať vládnym špeciálom.
Ubytovanie si účastníci misie hradia individuálne.

SARIO na požiadanie prihlásených účastníkov misie zarezervuje ubytovanie, pre zjednodušenie skupinových presunov je výhodné ubytovanie v jednom hoteli. Konkrétne hotelové zariadenie bude oznámené dodatočne.
 
Poplatok za účasť na misii:
Za účasť na misii bude účastníkom účtovaný poplatok  160€ na pokrytie nákladov na presuny v teritóriu, na organizáciu podujatí a ďalšie prípadné náklady spojené s organizáciou misie.
 
Spoluorganizátori:
 • SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Veľvyslanectvo SR v Káhire s pôsobnosťou pre Saudskú Arábiu
 • Obchodná  komora  Slovensko-krajiny Zálivu (SGCCOK)

Spoluorganizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú
právo výberu účastníkov misie s prihliadnutím na sektorové zameranie
a profil účastníka, jeho doterajšie pôsobenie a potenciál v teritóriu. Ak dôjde k naplneniu kapacity pred termínom ukončenia registrácie, vyhradzujeme si právo uzavrieť registráciu pred týmto termínom.
 
Kontaktné osoby:
Michal Polgár, E: michal.polgar@sario.sk, T: +421910828300
Jozef Mader, E: jozef.mader@sario.sk, T: +421 910 828 328
Andrej Koleda, E: koleda.andrej@sario.sk, T: +421 910 828 342
 
Registrácia je otvorená do 10. 4. 2018.Záujemca vyplnením registrácie potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním
a zverejnením uvedených údajov v agentúre SARIO, ktorá nakladá so zverenými informáciami v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; súhlasí s vytváraním a spracovaním zvukových, vizuálnych, audiovizuálnych záznamov z tohto podujatia; súhlasí so zaradením svojich údajov do elektronickej databázy agentúry SARIO, ako i s poskytnutím týchto údajov tretím osobám, ktoré prejavia záujem o obchodnú spoluprácu.