×
23.10.2023 - 27.10.2023

Podnikateľská misia do Senegalu

Podnikateľská misia do Senegalu
Miesto
Dakar, Senegal
Organizátor
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Národná banka pre hospodársky rozvoj Senegalu BNDE
Kontakt
Daniel Ondruš, E: daniel.ondrus@sario.sk, T: +421 910 828 227

UPOZORNENIE: Dátum konania podnikateľskej misie sa bude meniť. Náhradný dátum zatiaľ nie je stanovený. Pre aktuálne informácie prosím sledujete stránku podujatia, príp. nás kontaktujte. 

 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pozýva slovenské spoločnosti na podnikateľskú misiu do Dakaru v Senegale v termíne od 23. do 27. októbra 2023. Cieľom misie je prezentovať slovenské spoločnosti senegalským partnerom zo súkromného a štátneho sektora a nadviazanie nových kontaktov. Podnikateľská misia je zameraná multisektorovo – stavebníctvo, zdravotnícky a farmaceutický priemysel, poľnohospodárstvo a vodné hospodárstvo, strojárstvo, energetický priemysel, baníctvo, letecký a obranný priemysel, IKT. Pre registrované spoločnosti budú počas misie zabezpečené stretnutia s miestnymi spoločnosťami, rokovania s jednotlivými ministerstvami a inými inštitúciami. 
 

Rokovací jazyk: 

anglický/francúzsky

Sektorové zameranie:

Multisektorové – stavebníctvo, zdravotnícky a farmaceutický priemysel, poľnohospodárstvo a vodné hospodárstvo, strojárstvo, energetický priemysel, baníctvo, letecký a obranný priemysel, IKT

Predbežný program:

  • Pondelok (23.10.): Individuálny príchod do Senegalu, ubytovanie

  • Utorok (24.10.): Stretnutia so spoločnosťami, inštitúciami a ministerstvami, návšteva ŠEZ

  • Streda (25.10.): Slovensko – Senegalské obchodné fórum, prezentácie spoločností, B2B matchmaking

  • Štvrtok (26.10.): Stretnutia so spoločnosťami, inštitúciami a ministerstvami, návšteva ŠEZ

  • Piatok (27.10.): Stretnutia so spoločnosťami, ukončenie podnikateľskej misie, odlet do Európy

Program je predbežný a bude finálne upravený po ukončení registrácie!

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:

  • organizácia biznis fóra

  • vyhľadanie relevantných zahraničných obchodných partnerov na rokovania priamo v teritóriu

  • účasť na rokovaniach a návštevách lokálnych partnerov – ministerstvá, inštitúcie, spoločnosti

  • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie

Náklady: 

Náklady si hradia účastníci samostatne (letenky, ubytovanie, doprava v rámci teritória).

Ubytovanie: 

SARIO bude účastníkov informovať o preferovaných hoteloch

Registrácia: 

V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii, prosím vyplňte registračný formulár do 31. júla 2023.