Podnikateľská misia do Vietnamu

Dátum: 
26 máj - 01 jún 2019
Miesto: 
Hanoj a Hočiminovo mesto
Organizátor: 
SARIO v spolupráci so ZÚ SR v Hanoji a MZVaEV
Kontakt: 

Adam Kalina; E: adam.kalina@sario.sk, T: +421 908 616 853

Cieľ:
Nadviazanie obchodných kontaktov s cieľom preskúmať možnosti exportu výrobkov, resp. služieb do daného teritória. Pre účastníkov bude pripravený atraktívny program pozostávajúci s B2B rokovaní s vietnamskými partnermi a prezentáciami podnikateľského prostredia vo Vietname.

Sektorové zameranie:
  • Separácia a recyklácia odpadov;
  • Výroba energie z OZ;
  • Riešenia na úsporu energie;
  • Čistenie odpadových vôd;
  • Výroba stavebných materiálov z recyklátov;
  • Recyklovateľné a biologicky odbúrateľné obaly v potravinárstve;
  • Elektromobilita – dodávatelia riešení alebo komponentov pre elektromobilitu;
  • Smart cities;
  • Dodávatelia a spracovatelia dreva, vrátane nábytkárov;
  • Potravinári, predovšetkým BIO/Organic výrobcovia.
 
Predbežný program misie:
26.05.2019 Viedeň
Odlet do Vietnamu

27.05.2019 Hanoj
Prílet a ubytovanie sa (hotel Melia)

28.05.2019 Hanoj
Vietnam Chamber of Commerce and Industry - Prezentácie spoločností a B2B

29.05.2019 Hanoj
VietTrade, Central and Eastern European Chamber of Commerce in Vietnam, Mestský úrad Hanoj - Prezentácie spoločností a B2B
Presun do Hočiminovo mesto a ubytovanie sa (Rex hotel)

30.05.2019 Hočiminovo mesto
Mestský úrad Hočiminovo mesto - Prezentácie spoločností a B2B

31.05.2019 Hočiminovo mesto
Návšteva stavby Friendship Tower, stretnutie s jej zástupcami a honorárnym konzulom SR v Hočiminovom meste
Presun do Hanoja a ubytovanie sa (hotel Melia)

01.06.2019 Hanoj
Odlet do Rakúska

Podpora zahŕňa:
Zabezpečenie B2B stretnutí
Asistenciu pracovníkov SARIO a ZÚ SR v Hanoji
Preprava cargo (max. 100kg na subjekt, dochádza 29.04.2019)

Podpora nezahŕňa:
Pobytové náklady
Náklady na prepravu
Poplatky za víza (potrebné sú e-víza na 1 mesiac s 1 vstupom)
Iné náklady súvisiace s misiou

Preprava:
Komerčnými linkami
Odporúčané lety:            26.05.2019 12:00 VIE – 27.05.2019 8:10 HAN (1                                                       zastávka SVO) Aeroflot
                                           01.06.2019 10:45 HAN – 01.06.2019 21:55 VIE (1                                                       zastávka SVO) Aeroflot

Ubytovanie:
Ubytovanie pre podnikateľov zabezpečuje agentúra SARIO v hoteli Melia Hanoi a v Rex Hotel Saigon Ho Chi Minh City súvislosti so zjednodušením skupinových presunov. Náklady na ubytovanie si hradí každý účastník individuálne v plnej výške na mieste.

Rokovací jazyk: anglický

REGISTRÁCIA
Ďakujeme za prejavený zájem. Registrácia bola ukončená.

Veľmi radi Vám odpovieme v prípade akékoľvek otázky.