×
03.04.2023 - 09.04.2023

Podnikateľská misia do VIETNAMU – VIETNAM EXPO 2023

Miesto
Hanoi, Hočiminovo mesto; Vietnam
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Michal Wuketich E: wuketich@sario.sk , T: +421 908 978 629

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, má záujem zorganizovať podnikateľskú misiu do Vietnamu v termíne 3. – 9. apríla 2023 na podujatie VIETNAM EXPO 2023.

Cieľová skupina
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja
 
Sektorové zameranie misie
IT, Inteligentné obnoviteľné energie, Smart cities, Inovácie

Webová stránka podujatiahttps://vietnamexpo.com.vn/en
 
Podujatie VIETNAM EXPO, ktorého cieľom je podporiť obchodnú spoluprácu medzi Vietnamom a zainteresovanými krajinami, je už viac ako 30 rokov organizované ministerstvom priemyslu a obchodu Vietnamu. Táto výstava sa z hľadiska návštevnosti a obchodného obratu osvedčila ako najväčší obchodný veľtrh vo Vietname. Podujatie pokrýva rôzne priemyselné odvetvia ako poľnohospodárstvo, potravinárstvo, strojárstvo, digitálne technológie, smart cities, podpora obchodu, logistika a iné.
Výstava každoročne priťahuje záujem a účasť organizácií z viac ako 40 krajín celého sveta na podporu obchodu a investícií rovnako ako aj domáce podnikateľské subjekty.

Slovenským MSP podnikateľskej misie tak bude umožnená účasť na výstave s cieľom zviditeľniť ich aktivity a mať relevantné B2B a B2G rokovania. Za týmto účelom budú mať spoločnosti počas priebehu podnikateľskej misie taktiež možnosť navštíviť vietnamské IT a inovačné spoločnosti v Hanoi a v Hočiminovom meste.
 
V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
 • Vstupenky na VIETNAM EXPO 2023 pre jedného zástupcu MSP
 • Subdodávateľské služby za účelom vyhľadávania relevantných zahraničných obchodných partnerov v Hanoi a v Hočiminovom meste
 • Ubytovanie v teritóriu počas trvania misie pre jedného zástupcu MSP
 • Transfer v rámci aktívneho programu podnikateľskej misie
 • Vnútroštátny let z Hanoi do Hočiminovho mesta pre jedného zástupcu MSP
 • Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie

Podpora nezahŕňa:
 • Letenky do/z Vietnamu
 • Transfer z letiska na ubytovanie / z ubytovania na letisko v deň príchodu / odchodu
 • Iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov
 
PREDBEŽNÝ PROGRAM 
 • 03.04.2023 – individuálny odlet do mesta Hanoi, Vietnam
 • 04.04.2023 – prílet do Hanoi, check-in v hoteli
 • 05.04.2023 – Účasť na VIETNAM EXPO 2023
 • 06.04.2023 – B2B / návšteva IT firiem v meste Hanoi
 • 07.04.2023 – check-out, presun vnútroštátnym letom do Hočiminovho mesta, check-in
 • 08.04.2023 – B2B / návšteva IT firiem v Hočiminovom meste
 • 09.04.2023 – individuálny odlet

Program je predbežný a môže byť v procese prípravy podujatia upravovaný! Zmeny môžu byť podmienené aj aktuálnou COVID-19 situáciou.

V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii, prosím vyplňte registračný formulár do 31. januára 2023. 

Registrácia

Počet účastníkov podnikateľskej misie: 10 MSP. Výber MSP na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO 'Podpora internacionalizácie MSP'.
 


   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk