×
12.10.2022 - 13.10.2022

Podnikateľská misia na CES Unveiled Amsterdam 2022 pre slovenské startupy

Miesto
Amsterdam, Holandsko
Organizátor
Veľvyslanectvo SR v Haagu v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontakt

Silvia Krošlak, E: silvia.kroslak@sario.sk T: +421 915 828 362

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Haagu  organizujú podnikateľskú misiu do Holandska pre slovenské startupy na medzinárodnú výstavu CES Unveiled Amsterdam, ktorá sa bude konať 13. októbra 2022. Podnikateľská misia je financovaná v rámci podporného programu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí s názvom Projektová schéma ekonomickej diplomacie. Podrobnejšie informácie o samotnom podujatí nájdete na nasledovnom odkaze.  

Sektorové zameranie podnikateľskej misie:
 • Digital Health
 • Fintech
 • Energy Transition
 
Predbežný program podnikateľskej misie:
12.10.2022 - individuálny prílet do teritória
- seminár a recepcia pre podnikateľov z krajín V4 organizovaný na veľvyslanectve SR v Holandsku. Podnikateľské prostredie v Holandsku predstavia zástupca Netherlands Enterprise Agency (RVO) a zástupca holandskej technologickej spoločnosti.
13.10.2022 - účasť na CES Unveiled Amsterdam, celodenná udalosť
14.10.2022 - ukončenie podnikateľskej misie, individuálny odchod z teritória

Program je predbežný a môže byť v procese prípravy podujatia upravovaný! Zmeny môžu byť podmienené aj aktuálnou COVID-19 situáciou.
 
Podpora pre 1 start-up zahŕňa:
 • Vstup pre 2 zástupcov firmy na CES Unveiled Amsterdam
 • úhrada nákladov spojených s výstavnou plochou na medzinárodnej výstave CES ide o spoločný/zdieľaný stánok podnikateľských subjektov z krajín V4, ktorý bude realizovaný pod hlavičkou predsedníctva V4. Každý startup bude mať k dispozícií jeden „standing table“  s názvom firmy s prístupom k internetu a elektrine.
 • Zverejnenie loga firmy nie len na stránke CES Unveiled Amsterdam, ale aj na CES Las Vegas
 • Vstup na celý program konferencie (panely, tematické okrúhle stoly)
 • Vystavovatelia môžu aktivovať svoju sieť kontaktov na sociálnych médiách a pozvať návštevníkov, aby navštívili ich stánok v týždňoch pred podujatím
 • Iné možnosti počas dňa, kedy sa firmy môžu predstaviť buď investorom, alebo v rámci okrúhlych stolov (TBC)
 • Networking event na konci dňa
 
Podpora nezahŕňa:
 • Letenky
 • Ubytovanie v teritóriu
 • iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov
 
Rokovací jazyk:    
anglický

REGISTRÁCIA
Registrácia na podnikateľskú misiu bude otvorená do stredy 16. augusta 2022 do 12:00. Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie: 4 statupy. Organizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov misie s prihliadnutím na sektorové zameranie a profil účastníka, jeho doterajšie pôsobenie a potenciál v teritóriu.