×
16.01.2022 - 21.01.2022

Podnikateľská misia na EXPO Dubaj — Global Goals

Miesto
Dubaj, Spojené arabské emiráty
Organizátor
SARIO, MZVEZ SR
Kontakt

Natália Barinková, E: natalia.barinkova@sario.sk , T:+421 910 828 311, Dominika Horská, E: dominika.horska@sario.sk, T: +421910 828 320

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci
s MZVEZ SR pozýva slovenské podnikateľské subjekty na podnikateľskú misiu v rámci svetovej výstavy EXPO Dubaj, ktorá sa uskutoční počas tematického týždňa Global Goals v dňoch 16.
21. januára 2022 v Dubaji (SAE). Delegáciu povedie minister MZVEZ SR Ivan Korčok.

Tematický týždeň Global Goals sa bude venovať otázkam: 
Ako môžeme vytvoriť dôstojnejší a spravodlivejší svet pre ľudí a planétu? 
Čo musíme dnes spoločne urobiť pre lepší svet do roku 2030? 

Tematické zameranie projektov a služieb spoločností na podnikateľskú misiu:      
  • Inkluzívne a udržateľné poskytovanie služieb (Inclusive and sustainable service delivery)
  • Živobytie a rozvoj podniku (Livelihoods and enterprise development) — projekty na podporu alternatívnych príležitostí zamestnania a príjmu, žien na pracovisku, konkurencieschopných produktov a služieb a zlepšeného prístupu na trh 
  • Inovatívne riešenia, ktoré zlepšujú podmienky a príležitosti pre ženy  podnikateľky aj zamestnankyne
  • Zelené technológie 
Vítaná je aj účasť podnikateľských subjektov s blízkym zameraním predmetu svojej činnosti.

Pre účastníkov misie je k dispozícii aj bohatý program Expo 2020 Dubai,
kde si môžu pozrieť konkrétne aktivity počas celej doby návštevy. 

Predbežný program misie:
  • nedeľa, 16. januára 2022
odlet vládnym špeciálom, ubytovanie sa, oficiálne otvorenie
  • pondelok, 17. januára 2022
konferencie, workshopy a B2B stretnutia s partnermi
  • utorok, 18. januára 2022
konferencie, workshopy a B2B stretnutia s partnermi
  • streda, 19. januára 2022
konferencie, workshopy a B2B stretnutia s partnermi
  • štvrtok, 20. januára 2022
konferencie, workshopy a B2B stretnutia s partnermi
  • piatok, 21. januára 2022
odlet vládnym špeciálom na Slovensko

Presný program je predmetom rokovaní a bude včas oznámený. 

Rokovací jazyk: anglický

Víza, doprava a ubytovanie:

Ku vstupu slovenských občanov do SAE je potrebný platný cestovný pas.
Na základe Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými arabskými emirátmi o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty sa môžu držitelia cestovných, diplomatických i služobných pasov SR od 7. mája 2015 zdržiavať na území Spojených arabských emirátov po dobu najviac 90 dní počas akéhokoľvek obdobia 180 dní. Nevyhnutnosťou je platnosť pasu
min. 6 mesiacov od vstupu do SAE.

Predpokladá sa doprava celej delegácie vládnym špeciálom (lietadlo leteckého útvaru MV SR). Preprava vládnym špeciálom je zdarma. Preprava z letiska do hotela, na výstavisko EXPO je zdarma zabezpečená zo strany MH SR.

Ubytovanie si účastníci misie hradia individuálne. Pre zjednodušenie skupinových presunov je výhodné ubytovanie v jednom hoteli na návrh organizátora. Konkrétne hotelové zariadenie bude oznámené dodatočne.

Výber spoločností:
Organizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov misie s prihliadnutím na profil účastníka, jeho doterajšie pôsobenie a potenciál v teritóriu.

Kontaktné osoby:
Natália Barinková, E: natalia.barinkova@sario.sk, T:+421 910 828 311
Dominika Horská, E: dominika.horska@sario.sk, T: +421910 828 320

REGISTRÁCIA
Registrácia na podujatie bola uzavretá.
Ďakujeme za prejavený záujem.