×
05.06.2022 - 11.06.2022

Podnikateľská misia na SMART TECH KOREA 2022

Miesto
Soul, Južná Kórea
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Michaela Slimáková, E: michaela.slimakova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je
realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, pripravuje podnikateľskú misiu na podujatie Smart Tech Korea,
v termíne 5.6.-11.6. 2022.

Sektorové zameranie podnikateľskej misie
  • Automatizácia, inteligentné technológie a priemysel 4.0 

Cieľová skupina
  • Slovenské malé a stredné podniky mimo Bratislavského kraja z uvedených sektorov

Hlavným cieľom podnikateľskej misie je účasť na veľtrhu Smart Tech Korea, ktorý ponúka okrem možnosti stretnúť relevantných nákupcov aj zaujímavý sprievodný program formou konferencií a menších networkingových podujatí.

Webová stránka podujatia

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené
  • vstupenky na podujatie
  • ubytovanie v teritóriu pre 1 zástupcu MSP
  • transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
  • subdodávateľské služby za účelom vyhľadávania relevantných zahraničných obchodných partnerov
  • propagačné materiály
  • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
 
Podpora nezahŕňa
  • letenky
  • iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov

Registrujte sa na podnikateľskú misiu vyplnením registračného formulára
do 5. mája 2022.

REGISTRÁCIA NA PODUJATIE JE UKONČENÁ 

 

​Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie: 8 MSP. Výber MSP na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO 'Podpora internacionalizácie MSP'. V prípade naplnenia kapacity pred uplynutím registrácie si agentúra SARIO vyhradzuje právo na skoršie ukončenie registrácie.

 


   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk