×
30.04.2019

Podnikateľské fórum V4 a Rakúsko 2019

Miesto
The Grand Vígľaš, Vígľaš
Kontakt
Organizátor:
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3. investičnej priority 3.2. špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodné podnikateľské fórum krajín V4 a Rakúska, ktoré sa koná 30.apríla 2019 vo Vígľaši.

Cieľová skupina: 
Malé a stredné podniky (MSP) zo Slovenskej republiky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
 
Hlavným cieľom podnikateľského fóra sú bilaterálne rokovania jednotlivých spoločností, ktoré poskytnú priestor a príležitosť slovenským a zahraničným podnikateľom z krajín V4 (Poľsko, Maďarsko, Česká republika) a Rakúska nadviazať osobný kontakt a rozvinúť vzájomné obchodné vzťahy.
 
Podujatie je zamerané na nasledujúce sektory: strojárstvo, automobilový priemysel, informačné technológie, elektronika, stavebníctvo, energetika a potravinársky priemysel.
 
Slovenské spoločnosti spĺňajúce definíciu MSP, so sídlom mimo Bratislavský kraj a spĺňajúce podmienky Schémy pomoci de minimis sa v rámci podujatia môžu taktiež zúčastniť prezentácie „Ako byť úspešný na veľtrhoch a výstavách“.

Program:
 
8:30 - 9:00 Registrácia slovenských spoločností
9:00 – 10:00 Prezentácia „Ako byť úspešný na veľtrhoch a výstavách
09:30 – 10:00 Registrácia zahraničných spoločností
10:00 – 10:30 Otvorenie Podnikateľského fóra krajín V4 a Rakúska 2019
10:30 – 12:30 B2B rokovania
12:30 – 14:00 Prestávka, obed
14:00 – 17:00 B2B rokovania
17:00 – 18:00 Networking, prehliadka zámku Vígľaš
 
SARIO si vyhradzuje právo na zmenu programu počas prípravy podujatia.
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť na podujatí sa môžete registrovať na: https://businessforumv4austria.sario.sk/ najneskôr do 16. apríla 2019.