PRESUNUTÁ! Podnik. misia do Kuvajtu

Dátum: 
05 - 08 apríl 2020
Miesto: 
Kuvajtská agentúra pre podporu priamych zahraničných investícií (KDIPA)
Organizátor: 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Kuvajte
Kontakt: 

Adam Csuka, E: adam.csuka@sario.sk

Podujatie bude z dôvodu aktuálnej situácie presunuté na október, o novom dátume vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Kuvajte pozýva slovenských podnikateľov na podnikateľskú misiu do štátu Kuvajt s termínom konania 5.-8. apríla 2020. Partnerom na kuvajtskej strane bude Autorita pre podporu priamych zahraničných investícií a Kuvajtská únia výrobných družstiev.
 
Podujatie bude prioritne zamerané na rozvoj spolupráce medzi Slovenskou republikou a štátom Kuvajt v oblasti potravinárstva, technologického rozvoja, informačno-komunikačných technológií a softvérových riešení. Priestor pre nadväzovanie kontaktov ponúkne podnikateľské fórum, počas ktorého sa uskutočnia B2B rokovania s kuvajtskými partnermi. Obe inštitúcie predstavujú kontaktný bod pre vstup na kuvajtský trh vo vybraných sektoroch.

Kuvajt je krajinou závislou od obchodu s ropou, vďaka čomu sa radí medzi najbohatšie krajiny sveta. Zároveň jej geografické podmienky neumožňujú sebestačnosť a je krajinou závislou na importe tovarov, služieb a know-how zo zahraničia, vďaka čomu ponúka trh množstvo príležitostí pre uplatnenie sa nielen v potravinárskom sektore, ale aj sektore informačno-komunikačných technológií pre naplnenie ambícií krajiny pretransformovať sa na obchodné a technologické centrum Zálivu. 

Doprava a náklady
Preprava na pracovnú cestu bude realizovaná komerčnou linkou a náklady spojene s pracovnou cestou si hradia účastníci samostatne.


Predbežný program
  • 5.4.2020 – odlet z letiska vo Viedni
  • 6.4.2020 – podnikateľské fórum a B2B rokovania
  • 8.4.2020 – odlet z letiska v Kuvajte
* program podnikateľskej misie bude priebežne aktualizovaný
 
REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 10. marca 2020 vyplnením registračného formulára.*SARIO si uplatňuje právo na zmenu programu počas prípravy podnikateľskej misie a o potvrdenie, resp. nepotvrdenie registrácie