Prieskum spolupráce slovenských MSP so zahraničnými investormi

Dátum: 
21 jún - 21 júl 2021
Organizátor: 
SIEA, OECD
Kontakt: 
Kozmon Frantisek Email: frantisek.kozmon@siea.gov.sk, mobil: +421 907 214 599
Slovenská inovačná a energetická agentúry (SIEA) a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pripravili prieskum venovaný kooperácii malých a stredných podnikov so zahraničnými investormi na Slovensku.

Cieľom prieskumu je identifikovať silné a slabé stránky takejto spolupráce, prípadné zvýšené nároky na firmy a benefity, ktoré spolupráca slovenským MSP prináša.

Ak ste MSP s aktívnou spoluprácou so zahraničným investorom, do prieskumu sa môžete zapojiť prostredníctvom nasledovného linku:
https://inovujme.checkboxonline.com/oecd-siea
Online dotazník je anonymný a jeho vyplnenie zaberie približne 10 minút.