Príležitosti pre obchodovanie v JAR

Dátum: 
štvrtok, 24. apríl 2014
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava
Cena: 
20 EUR/osoba (účastnícky poplatok zahŕňa pracovný materiál a občerstvenie)
Vážený podnikateľ,

máte záujem o obchodovanie v Juhoafrickej republike, Botswane,
Namíbii, Angole alebo iných krajinách južnej Afriky? Príďte sa dozvedieť
viac o podnikaní, obchodných príležitostiach a skúsenostiach z konkrétnych projektov v týchto krajinách a získajte i možnosť individuálnej konzultácie
s obchodnými radcami z tohto teritória.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pre vás pripravila seminár 'Príležitosti pre obchodovanie v krajinách južnej Afriky'.

Seminár sa uskutoční dňa 24. apríla 2014 o 9.00 hod. v priestoroch SARIO
na Trnavskej ceste 100 v Bratislave (mapa).

Program

08.45 — 09.00
Registrácia účastníkov

09.15 — 10.30
Úvod a predstavenie teritória južnej Afriky
(Vladimír Duranka, bývalý obch. radca ZÚ SR v JAR)

10.30 — 10.45
Prestávka

10.45 — 11.15
Konkrétne skúsenosti z podnikania v JAR
(Milan Lopašovský, honorárny konzul JAR v SR)

11.15 — 11.45
Prezentácia ekonomického prostredia a obchodných príležitostí v JAR
(Pieter Coetzee, obchodný radca JAR vo Viedni)

11.45 — 12.40
Success Stories — poznatky z konkrétnych projektov v teritóriu

12.40 — 13.00
Individuálne konzultácie podnikateľov

*Drobné zmeny programu vyhradené.

Registrácia
Registrujte sa do 20. apríla na tomto linku.Zmluvné podmienky
Pri neúčasti prihláseného záujemcu sa účastnícky poplatok nevracia.
Zaslaním  prihlášky a uhradením poplatku za kurz zmluvné strany  uzatvárajú  dohodu podľa zákona NR SR č. 18/96 Z.z. o cenách. Zmluvný  vzťah vzniká medzi vysielajúcou organizáciou a organizátorom podujatia SARIO. V prípade nepredvídaných okolností si SARIO vyhradzuje právo organizačných zmien a zaväzuje sa včas ich oznámiť.

Storno podmienky
Vašu telefonickú, písomnú alebo e-mailovú prihlášku na podujatie považujeme za záväznúv zmysle zmluvných podmienok. V prípade storna
na aktivite do 3 pracovných dní Vám vyfakturujeme poplatok vo výške 50%
z ceny kurzu.

Tešíme sa na spoločné stretuntie.