×
21.05.2018 - 25.05.2018

Sajam Tehnike - Belehrad 2018

Miesto
Beogradski Sajam, Bulevar vojvode Mišića 14, 11 000 Belehrad, Srbsko
Organizátor národného stánku:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina: 
Malé a stredné podniky zo Slovenskej republiky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov / spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na 62. medzinárodnom veľtrhu Sajam Tehnike 2018 v Belehrade, ktorý sa bude konať v termíne 21. – 25. mája 2018.
 
Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Medzinárodný technický veľtrh SAJAM TEHNIKE  je významným miestom stretnutí výrobných technológií z celého balkánskeho regiónu. Hlavným zameraním veľtrhu bude celý rad moderných riešení, služieb a produktov potrebných na implementáciu a zavedenie noriem podľa priemyslu 4.0. Sajam Tehnike je určený pre spoločnosti pôsobiace v sektoroch strojárstva, kovoobrábania, priemyselnej automatizácie a energetiky. Veľtrh sa koná každý rok a v roku 2018 bude v poradí 62. ročník. Podľa štatistík z poslednej výstavy, veľtrhu sa zúčastnilo 592 vystavovateľov, z toho zahraniční vystavovatelia 186 z 26 krajín sveta a viac ako 23 000 návštevníkov. Svoje národné stánky už potvrdili krajiny ako Slovinsko, Chorvátsko, Česká republika, Rakúsko a Turecko.

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu SAJAM TEHNIKE 2018 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), drobné občerstvenie v rámci expozície, povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.
V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 5 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.
Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca. do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu SAJAM TEHNIKE 2018, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 18. apríla 2018.Poznámka:
V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie 18. apríla 2018, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu SAJAM TEHNIKE 2018, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.