Seminár - Zdaňovanie a účtovanie DPH pri obchode vo vnútri EÚ

Dátum: 
štvrtok, 23. január 2014
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Cena: 
20 EUR / osoba
Organizátor: 
SARIO - Proexportná akadémia SARIO
Kontakt: 
Jana Jarošová, tel. 0910/828 215, jana.jarosova @sario.sk

 

Počet účastníkov:      max. 30 osôb

Registrácia:                do 20. januára 2014

On-line prihláška:       https://www.sario.sk/?seminar-dane

 

Otázka medzinárodného zdaňovania tvorí jeden z najzložitejších problémov pri vývoze a podnikaní mimo územia SR. Ak sa chcete dozvedieť, ako správne odvádzať DPH pri exporte, zdaňovať výkon podnikateľskej činnosti prostredníctvom stálej prevádzkarne v zahraničí a riešiť daňové otázky týkajúce sa obchodovania v rámci spoločného trhu EÚ, nezmeškajte ďalší zo série úspešných seminárov Proexportnej akadémie SARIO na tému „Zdaňovanie a účtovanie DPH pri obchode vo vnútri EÚ“. 

 

Prednášajúci:

Jana Kubišová, Odbor priamych daní, Sekcia daňová a colná, Ministerstvo financií SR

Ľudovít  Rybanský,  Oddelenie DPH, Odbor nepriamych daní, Sekcia daňová a colná, Ministerstvo financií SR

 

Program:

08:45 – 09:00            Registrácia

09:00 – 10:00            Vykonávanie podnikateľských činností prostredníctvom stálej prevádzkarne v zahraničí

                                   Základné princípy zdaňovania príjmov pri založení spoločnosti v zahraničí - platby úrokov a dividend slovenskému zriaďovateľovi

10:00 – 10:15             Prestávka (občerstvenie)

10:15 – 13:00             Obchodovanie v rámci spoločného trhu EÚ podľa zákona o DPH

13:00 – 14:00             Odborná diskusia EY

 

Zaregistrovať sa môžte do 20. januára 2014 prostredníctvom elektronického formulára https://www.sario.sk/?seminar-dane.

 

Partnerom podujatia je združenie pre rozvoj investícií ISA.