×
13.04.2010

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu je partnerom pri príprave a propagácii vedeckej konferencie po názvom NANOVED & NANOTECH & TECHTRANSFER 2010. Agentúra SARIO chce takto prispieť k popularizácii a zviditeľneniu výskumno-vývojového prostredia na Slovensku najmä pre zahraničných investorov.

Organizátorom konferencie je SAV v spolupráci s Katedrou Mikroelektroniky FEI STU v Bratislave, Univerzitným technologickým inkubátorom STU v Bratislave a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Koneferencia sa uskutoční v dňoch 16. – 19.5.2010 v hoteli SÚZA v Bratislave.

Podujatie je venované najmä novinkám (ale nielen) a pokroku v oblasti nanovied, nanotechnológií a nanomateriálov, ich využitiu v najrôznejších oblastiach fyziky, materiálových vied, v elektronike, chémii, biológii, medicíne a ich transferu do praxe.

Agentúra SARIO týmto srdečne pozýva zástupcov podnikateľskej sféry, zahraničných investorov na pripravovanú konferenciu. Viac informácií o konferencii nájdete na www.nano2010.sk