Slovensko-japonské inovačné obchodné fórum

Dátum: 
štvrtok, 23. jún 2022
Miesto: 
ONLINE
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontakt: 

Michal Wuketich, M: +421 908 978 629, E: wuketich@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, organizuje 23. júna 2022 Slovensko-japonské inovačné obchodné fórum, ktoré sa bude konať za účasti predstaviteľov Veľvyslanectva Slovenska v Tokiu, Veľvyslanectva Japonska na Slovensku a japonskej obchodnej komory JETRO.

Cieľom účasti slovenských spoločností je nadviazať obchodné kontakty s prizvanými japonskými firmami, možnosť získať aktuálne informácie o japonskom trhu a prezentovať svoju podnikateľskú činnosť.
 
Podnikateľské fórum je zamerané primárne na tieto sektory:
  • vodíkové technológie
  • elektromobilita / zelené technológie
  • vesmírne technológie
  • IT, digitalizácia
Okrem uvedených odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej činnosti, ktoré majú záujem o rozvoj svojich aktivít na japonskom trhu.
 
Pre účastníkov bude pripravený pracovný program pozostávajúci z prezentácie japonského podnikateľského prostredia a B2B rokovaní s japonskými firmami.

Pracovný jazyk: angličtina 
 
Predbežný program:

10:00 - 10:30   Registrácia
10:30 - 10:45    Otvorenie podujatia
10:45 - 11:15      Prezentácia JETRO
11:15 - 11:45       Prezentácia slovenského inovačného prostredia
11:45 - 12:00     Priestor na otázky 
12:00 - 13:00   Prestávka 
13:00                Začiatok B2B rokovaní s japonskými firmami

Nábor japonských spoločností zastrešuje JETRO v spolupráci s Veľvyslanectvom Japonska v SR. Zúčastnené spoločnosti budú mať príležitosť rokovať na základe vopred určeného časového harmonogramu v 15-20 minútových slotoch. V prípade naplnenia kapacít alebo nedostatku času budú rokovania s ďalšími registrovanými spoločnosťami pokračovať 24. júna 2022.
Voľba slotu pre rokovania bude konzultovaná s každou registrovanou spoločnosťou individuálne v týždňoch predchádzajúcich podujatiu.
 


V prípade záujmu vyplňte registračný formulár do 
9. mája 2022.

Cieľová skupina: zástupcovia malých a stredných podnikov mimo Bratislavského kraja.