×
15.06.2023

Slovensko-maďarské obchodné fórum

Miesto
Veľvyslanectvo Maďarska v Bratislave, Štefánikova 1, 811 06 Bratislava
Kontakt

Marek Pocklan, M: +421 918 919 658, E: marek.pocklan@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom Maďarska na Slovensku pozýva slovenskú podnikateľskú verejnosť na Slovensko-maďarské obchodné fórum, ktoré sa uskutoční 15. júna 2023 v rámci Týždňa maďarskej kultúry.

Podujatie je primárne zamerané na nasledovné sektory:
  • strojárstvo
  • stavebníctvo
  • informačné a komunikačné technológie
  • poľnohospodárstvo
  • zdravotníctvo
  • potravinárstvo

Program:
11:30 – 12:00   Registrácia
12:00 – 12:10   Slávnostné otvorenie
                          dr. Csaba Balogh, J. E. veľvyslanec Maďarska na Slovensku
12:10 – 12:25    Maďarsko-slovenské obchodné vzťahy
                          dr. Tibor Varga, obchodný a ekonomický radca veľvyslanectva
                          Maďarska na Slovensku
12:25 – 12:55    Prezentácia partnerov
                          Egon Zorád, riaditeľ Odboru zahraničného obchodu,
                          Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
                          Péter Skapinyecz, riaditeľ CED
12:55 – 13:10     Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko –
                          Maďarsko HUSK 2021-2027

                          Silvester Holop, zástupca riaditeľa Spoločného sekretariátu, 
                          Interreg Slovensko - Maďarsko
13:10 – 13:25     Obchodné príležitosti v Debrecene
                          Zoltán Pécskay, riaditeľ neziskovej organizácie EDC Debrecen
13:30 – 17:00   Bilaterálne obchodné rokovania (B2B)
17:00 – 19:00  Individuálne konzultácie
                          Prezentácia hungarík spojená s ochutnávkou

Zoznam maďarských firiem

Pracovný jazyk:
Obchodné fórum bude prebiehať v maďarskom jazyku, s tlmočením do slovenského jazyka. Rokovací jazyk počas B2B bude maďarčina, slovenčina (počet tlmočníkov je obmedzený), ale aj angličtina.

Registrácia:
Účasť je podmienená registráciou, ktorá je otvorená do 13. júna 2023 do 12:00.
 


 

 
 

NA STIAHNUTIE