Slovenský národný deň na MSV v Brne

Dátum: 
03 - 07 október 2016
V dňoch 3. - 7. októbra 2016 sa otvoria brány Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne, jedného z najdôležitejších strojárskych veľtrhov  v strednej Európe s každoročnou účasťou viac ako 1 500 vystavovateľov a 80 000 návštevníkov. Zastúpenie na ňom majú všetky kľúčové oblasti  strojárskeho a elektrotechnického priemyslu pričom zo zahraničia  prichádza viac ako 35% vystavovateľov  a 10% návštevníkov.  Návštevnosť je vysoko odborná, viac ako 75% návštevníkov ovplyvňuje rozhodovanie o investíciách a obchode, tretina patrí k vrcholovému manažmentu. 

Srdečne pozývame odbornú verejnosť na návštevu slovenskej expozície v pavilóne V, č. stánku 140 v dňoch 3. - 7. 10. 2016.

V rámci svojej prezentácie na spoločnom národnom stánku v pavilóne V konzultanti agentúry SARIO predstavia nástroje agentúry na podporu podnikania, prinesú konkrétne informácie o sérii odborných podujatí a konferencií na podporu exportných aktivít - SARIO Business Link, ako aj o databáze investičných projektov a o portáli pre exportérov. Zároveň ponúknu možnosť priamo sa registrovať na najväčšie medzinárodné B2B podujatie na Slovensku, na Slovenskú kooperačnú burzu 2016. Konzultanti  SARIO  Vám poskytnú  aj individuálne konzultácie, poradenstvo a informačné materiály počas celej doby trvania veľtrhu. 

V prípade záujmu o rokovania so zúčastnenými firmami alebo kontultantmi agentúry SARIO na národnom stánku vyplňte nasledujúci kontaktný formulár.


Srdečne pozývame odbornú verejnosť dňa 4.10.2016 na Slovenský národný deň, ktorý sa bude konať  v priestoroch Pavilónu A, galérie Rotundy, v čase od 12,00 hod - 15,00 hod

V obchodnom svete nenahraditeľné osobné rokovania doplní  bohatý sprievodný program. Jedným z významných bodov programu je Slovenský národný deň, ktorý sa koná dňa 4. 10. 2016 v priestoroch Pavilónu A, galérie Rotundy, v čase od 12,00 hod - 15,00 hod. Dôležitosť tohto podujatia podčiarkuje účasť významných predstaviteľov  štátnej a obchodnej sféry.