Spoločná expozícia pre slovenské firmy na ELO SYS 2019

Dátum: 
21 - 24 máj 2019
Miesto: 
Agrokomplex Nitra
Organizátor: 
Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s agentúrou SARIO
Kontakt: 

Dominika Porubská, E: porubska@sario.sk , Dominika Horská, E: horska@sario.sk

ELO SYS 2019
25. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vám ponúka možnosť zúčastniť sa expozície v spoločnom stánku MH SR a prezentovať Vaše produkty a služby na 25. ročníku medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií, ktorý sa bude konať 21. - 24. mája 2019 na výstavisku Agrokomplex Nitra. Bližšie informácie: www.elosys.sk.

Účasť je bezplatná, SARIO hradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa a zápis do katalógu vystavovateľov. Každý vystavovateľ bude mať k dispozícií vlastný informačný pult s 2 ks stoličiek, možnosť využívať spoločné technické zázemie, malú kuchynku a rokovací priestor.  
V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná. Z uvedeného dôvodu odporúčame včasnú registráciu pre zabezpečenie vystavovateľského miesta.
 
Kritéria:
  • Zúčastniť sa môžu len slovenské spoločnosti
  • Predmet podnikania súvisí so zameraním výstavy (viď Nomenklatúra)
  • Jedná sa o výrobné spoločnosti
  • Spoločnosť ma vysporiadané záväzky voči štátu
  • Počet vystavovateľských miest je obmedzený
 
Podmienky výberu spoločností:
  • MH SR a SARIO si vyhradzujú právo na výber uchádzačov na základe vyššie uvedených kritérií s prihliadnutím  na čas registrácie, správne vyplnenú registráciu a tematicky ladenú spoločnosť
 
Vysokú úroveň veľtrhu podčiarkuje aj odborný sprievodný program, v rámci ktorého odporúčame Slovenskú kooperačnú burzu Nitra 2019, ktorá sa bude konať 2. deň veľtrhu - 22. mája 2019. Ide o najprestížnejšie medzinárodné B2B podujatie pre slovenských i zahraničných podnikateľov na Slovensku. Viac informácií nájdete tu: https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/slovenska-kooperacna-burza-nitra-2019

REGISTRÁCIA 
V prípade záujmu účasti na veľtrhu vyplňte prosím v termíne do 31. marca 2019 tento registračný formulár.