×
16.05.2023

Stratégia zabezpečenia kurzových rizík z pohľadu firiem (webinár)

Miesto
online (ZOOM)
Organizátor
SARIO
Kontakt

Marek Pocklan, T: +421 2 58 260 220 | M: +421 918 919 658 | E: marek.pocklan@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave a spoločnosťou Ebury Slovakia organizuje webinár na tému Stratégia zabezpečenia kurzových rizík z pohľadu firiem, ktorý sa uskutoční dňa 16. mája 2023.
 
Webinár je určený pre slovenských exportérov a obchodníkov, ktorých cieľom je eliminovať kurzové straty a vyhnúť sa tým nepredvídateľným okolnostiam súvisiacim s volatilitou menových kurzov. V prvej časti prezentácie sa budeme venovať volatilite menových kurzov, kde si na českej korune ukážeme, akým spôsobom sa dá zabezpečiť tzv. menový hedging. Rovnako sa budeme zaoberať používaním platobných kariet k firemným účtom v zahraničí s cieľom znížiť náklady firiem o čo najmenšiu možnú mieru. V druhej časti prezentácie vystúpia zástupcovia spoločnosti Ebury, ktorí konkrétne predstavia svoj produkt a jeho využiteľnosť v praxi.
 
PROGRAM
 
10:00    Otvorenie 
Egon Zorád, riaditeľ Odboru zahraničného obchodu SARIO
 
10:10    Alternatívne riešenia devízových operácií pre firmy (forwardy, opcie, prirodzený hedging). Používanie platobných kariet k firemným účtom v zahraničí (dynamická konverzia).
Doc. Ľuboš Pavelka, Katedra medzinárodného obchodu Ekonomickej univerzity v Bratislave 

10:55    Zaistenie kurzových rizík Window forwardom 
Miriam Hoščuková, Koordinátor pre Slovenskú republiku, Ebury 
Tomáš Kudla, Riaditeľ predaja Ebury pre Českú republiku

11:40    Zodpovedanie otázok zadaných počas registrácie
11:50    Q&A
12:00   Ukončenie 


Registrovať sa môžete do 16. mája 2023 do 8:00. 
Podnikatelia majú možnosť zadávať otázky počas registácie do 9. mája 2023 do 12:00.

Registrácia 

Registračný link na prihlásenie cez aplikáciu ZOOM obdžíte na vašu
e-mailovú adresu pár dní pred konaním podujatia.

ORGANIZÁTOR: 

V SPOLUPRÁCI :