TechNitra 2021 — Online výstava a odborné konferencie

Dátum: 
27 - 28 máj 2021
Organizátor: 
Agrokomplex Nitra
Čo Vám Agrokomplex ponúka?
 • moderované žívé vysielanie v čase od 9.00 do 16.00 prostredníctvom špeciálne vytvoreného YouTube kanálu a vybraných sociálnych sietí (priamo zo štúdia Agrokomplex alebo z pohodlia Vašej kancelárie)
 • zriadenie webovej domény www.technitra.sk
 • archivácia odvysielaného obsahu po dobu 3 mesiacoch na internetovej stránke a YouTube kanále
 • GoogleAds reklama zameraná priamo na Vašu cieľovú skupinu zákazníkov
 • rozoslanie newsletteru
 • riadené odborné webináre

Platená propagácia firmy
 • predstavenie firmy (obsah a prezentácia podľa individuálnej voľby v trvaní do 40 minút)
 • reklamné spoty počas reklamnej prestávky
 • zverejnenie loga (v štúdiu - hlavná prémiová obrazovka, na side screene - bočná obrazovka)
 • injektáž - pop up okno
 • breakout room
 • platená propagácia

Informácie budú priebežne aktualizované.