×
07.09.2021

Udržateľnosť firmy a prístup k jej financovaniu (webinár)

Organizátor
SARIO, SUSTO - Sustainability Tools, Circular Slovakia
Kontakt

Marek Kopanický E:marek.kopanicky@sario.sk

Schválením Európskej zelenej dohody (EU Green Deal) sa Európska únia usiluje stať sa uhlíkovo neutrálnou do roku 2050. Fundamentálnym krokom je presmerovanie kapitálových tokov smerom k udržateľnej ekonomike a zelenému podnikaniu. EÚ na tento účel mieni ročne investovať 500 mld. EUR a ďalšie 500 mld. EUR plánuje každoročne aktivizovať v súkromnom sektore. Rozhodujúcim nástrojom sa stane tzv. taxonómia pre udržateľné aktivity, ktorá sa bude postupne zavádzať už od budúceho roka.

Do akej miery ovplyvní plánovaná smernica EÚ o taxonómii a o nefinančnom reportingu podnikanie na Slovensku? Ktoré firmy budú mať naďalej prístup k finančným nástrojom a ktoré nie? Aké informácie budú požadované investormi a bankami za účelom financovania Vášho biznisu a podniku? Akých finančných nástrojov sa to celé vlastne dotkne?

Malé a stredné podniky, ktoré budú schopné deklarovať svoju intenzitu udržateľnosti, budú mať konkurenčnú výhodu pri získavaní objednávok od veľkých firiem, ktoré tento proces budú ohlasovať povinne a súčasne aj pri získavaní dotácií či úverov na financovanie zelených investícií. Cieľom nášho webináru je stručné uvedenie do témy prechodu k udržateľnosti z pohľadu vykazovania výkonu udržateľnosti firmy a priamych finančných dôsledkov na Vaše podnikanie bez ohľadu na to v akom sektore hospodárstva Vaša spoločnosť pôsobí.

Ide o prvý z cyklu webinárov s názvom Udržateľný biznis: trendy a nové príležitosti, ktorý spoločne organizujú Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), platforma Circular Slovakia a konzultačná spoločnosť SUSTO - Sustainability Tools. V priebehu jesene budeme pokračovať s témami spracovania nefinančného reportu krok za krokom a predchádzanie Greenwashing v komunikácii.

Moderátor: Marek Kopanický, konzultant a tímlíder pre inovačné služby OIP SARIO
 
Hostia:
  • Jan Kurka, Co-founder SUSTO - Sustainability Tools
  • Eva Bučová, Senior Advisor / Chair Sustainability Committee ING (člen Circular Slovakia)
 
Jan Kurka je nastupujúcim viceprezidentom Asociácie manažérok a manažérov udržateľnosti v Českej republike a spoluzakladateľom česko-slovenskej konzultačnej spoločnosti SUSTO - Sustainability Tools, v rámci ktorej vedie agendu strategického manažmentu udržateľnosti pre firmy a samosprávy. Disponuje s právnickým vzdelaním,  má dlhoročné skúsenosti s riadením vplyvu českých a slovenských mimovládnych organizácií, obchodných spoločností a samospráv.
 
Eva Bučová má viac ako 20 rokov skúseností v rôznych bankových domoch a inštitúciách naprieč celou Európou. V súčasnosti pôsobí v tíme ING Client Coverage v Prahe, pričom sa primárne zameriava na štruktúrovane kapitálu, poradenstvo a udržateľnosť / udržateľné financie. Eva tiež pôsobí ako predsedníčka Výboru pre udržateľnosť v ING Česká republika a aktívne sa angažuje v rôznych externých iniciatívach, ako je Zmena k Lepšimu alebo Partners4Sustainability v rámci CNOPK.

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 6. septembra 2021 vyplnením registračného formulára