×
11.06.2022 - 15.06.2022

Veľtrh International Electric Vehicle Symposium and Exhibition 2022

Miesto
Norway Convention Center, Oslo, Nórsko
Organizátor
SARIO Národný projekt
Organizátor národného stánku:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na medzinárodnom veľtrhu elektromobility ELECTRIC VEHICLE SYMPOSIUM & EXHIBITION  2022 (EVS), ktorý sa uskutoční v termíne 11. – 15. júna 2022 v Osle, Nórsko.

Cieľová skupina:
 • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

EVS je tradičné svetové sympózium/fórum/veľtrh elektrických vozidiel a popredné medzinárodné podujatie, ktoré sa zaoberá všetkými otázkami elektromobility. Za 50 rokov sa EVS rozrástlo a vyvinulo na podujatie, ktoré je z jednej strany akademické, s viac ako 500 dokumentmi, ktoré budú otázkou diskusie, a z druhej strany obchodne orientované s niekoľkými tisíckami štvorcových metrov výstavného priestoru.

Sektory výstavy:
 • Obnoviteľná energia a inteligentné nabíjanie
 • Rýchlostné nabíjanie
 • Elektrifikácia ťažkej dopravy
 • Ľahké elektronické vozidlá a zelené mestá
 • Revolúcia vo vývoji batérií
 • Nulové emisie
 • Námorná a letecká doprava
 
Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na oficiálnej stránke podujatia https://evs35oslo.org/
 
Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu EVS 2022 uhradí:
 • náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia),
 • prepravu exponátov a propagačných materiálov,
 • drobné občerstvenie v rámci expozície,
 • povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa,
 • základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor,
 • výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.
 
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 8 slovenských spoluvystavovateľov.
Z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu a zároveň vystavujú po prvý krát v rámci národnej expozície.
 

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu EVS 2022, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 12. mája 2022.   ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019 | ASB.sk