×
01.07.2021

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre obce a VÚC na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb — webinár

Miesto
online (Zoom)
Organizátor
Ministerstvo hospodárstva SR, SARIO
Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s agentúrou SARIO vás
pozýva na webinár k téme 'Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb'.

 
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb podľa zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR.
 
Oprávneným žiadateľom v rámci tejto výzvy je obec alebo vyšší územný celok (VÚC).
 
Hlavným cieľom výzvy je podpora rozvoja priemyselnej výroby a služieb, pričom dotácia bude poskytovaná na zabezpečenie potrebnej technickej infraštruktúry. Dotácie sa poskytujú napríklad na: 
  • výstavbu, prestavbu alebo rekonštrukciu inžinierskych sietí, výkup pozemkov pod takouto infraštruktúrou
  • odkúpenie, výstavbu, prestavbu, preložku alebo rekonštrukciu prístupovej komunikácie k nehnuteľnosti
  • odkúpenie  nefunkčnej alebo nevyužívanej nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu, vrátane pozemkov pod takouto nehnuteľnosťou
  • rekonštrukciu nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom obce
    pre priemyselnú výrobu
  • terénne úpravy, vrátane demolácií existujúcich nehnuteľností v priemyselnej zóne
  • náklady na projektovú dokumentáciu inžinierskych stavieb, archeologický výskum, geologické práce, vybrané geodetické a kartografické činnosti
 
Na výzvu je alokovaných 7 mil. EUR, s najnižšou možnou výškou dotácie v hodnote 100 tis. EUR. Maximálna výška dotácie môže dosiahnuť hodnotu 15% z celkovej hodnoty investície investora, maximálne však 1,5 mil. EUR.
 
Radi Vás teda pozývame na online webinár, ktorý sa bude konať dňa
1. júla 2021 v čase od 11.00 do 12.00.
 
Počas webináru bude, samozrejme, priestor aj na Vaše otázky.

REGISTRÁCIA 
Zaregistrovať sa môžete vyplnením registračného formulára. Pred podujatím Vám na Vašu e-mailovú adresu bude zaslaný link na prihlásenie sa prostredníctvom aplikácie ZOOM, cez ktorú sa webinár uskutoční.