Workshop a podnikateľská misia v Belehrade

Dátum: 
štvrtok, 4. október 2018
Miesto: 
Belehrad
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ v spolupráci so Zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v Belehrade organizuje 04. októbra 2018 podnikateľskú misiu do Belehradu, Srbsko.
 
Cieľom účasti slovenských spoločností na podnikateľskej misii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia. Zároveň získať prehľad a informácie o vývoji, trendoch, pripravovaných energetických projektoch, energetickej efektívnosti, inovácií z oblasti čistenia odpadových vôd, významu ekologického správania, zlepšenia ochrany životného prostredia  a významu šetrenia s vodou.
 
Pre účastníkov bude pripravený atraktívny program pozostávajúci z workshopov a prednášok na veľvyslanectve Slovenskej republiky, zároveň aj z B2B rokovaní so srbskými partnermi počas návštevy veľtrhu EnergetikaEcoFair 2018.
 
Sektorové zameranie misie:
  • Energetika
  • Životné prostredie
  • Smart city
 
Predbežný program:
04. október 2018
-          09,00 – 11,30 Prednáškový blok energetika
-          11,30 – 12,00 prestávka
-          12,00 – 14,00 Prednáškový blok životné prostredie
-          14,10 – odchod na výstavisko
-          14,20 – 16,00 B2B na výstavisku
 
V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
  • preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
  • občerstvenie počas workshopov
  • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
 
Podpora nezahŕňa:
  • cestovné a pobytové náklady
  • iné náklady súvisiace s individuálnymi nadštandardnými požiadavkami
 
REGISTRÁCIA PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY SO SÍDLOM MIMO BRATISLAVSKÉHO KRAJA
V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii do Belehradu, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 20. septembra 2018.


 
REGISTRÁCIA PRE OSTATNÉ PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY
V prípade, ak Vaša spoločnosť nespĺňa kritéria MSP so sídlom mimo BA kraja, prosím, v termíne do 20. septembra 2018, vyplňte tento registračný formulár.


 
Vyplnenie všetkých uvedených údajov je povinné a slúži pre potreby možného zabezpečenia poskytovaných služieb pre registrovaného účastníka a relevantnú identifikáciu zahraničného partnera zo strany SARIO.

Kontaktné osoby:                                           

  • Pre MSP so sídlom mimo bratislavského kraja: Igor Uhlík, E: igor.uhlik@sario.sk T: +421 2 58 260 222
  • Pre ostatné podnikateľské subjekty: Adam Csuka, E: adam.csuka@sario.sk, M: +421 910 828 327