×
24.11.2016 - 31.01.2017

Zapojte sa prostredníctvom SARIO do dodávateľskej siete spoločnosti Jaguar Land Rover

Organizátor
SARIO


Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) spustila sourcingovú aktivitu s cieľom poskytnúť asistenciu spoločnosti Jaguar Land Rover (JLR) pri obstarávaní dodávateľov nevýrobného charakteru
pre svoj nový závod v Nitre. Firmy majú možnosť registrovať sa bezplatne do 31. januára 2017.
 

Pre účel sourcingu boli definované nasledujúce oblasti:
  • montážne nástroje,  kvalita a nehnuteľnosti, diagnostické nástroje (meradlá, kalibračné nástroje, nástroje na jednosmerný prúd, ohrievače káblových zväzkov, rampy, zdvíhacie ramená)
  • zariadenie priestorov v rôznych sekciách závodu
    (napríklad: nábytok, vozíky)
  • správa priestorov a služby
    (napríklad: catering, upratovacie služby, odvoz odpadu, správa ciest)
  • školenia, HR, vzdelávanie
  • profesionálne služby

Agentúra SARIO vyzýva slovenské spoločnosti, zahraničné spoločnosti etablované na slovenskom trhu, zahraničné spoločnosti s výhradným zastúpením aj na slovenský trh, ktoré táto aktivita zaujala, aby sa zaregistrovali do 31. januára ako potenciálni dodávatelia pre Jaguar Land Rover.

Spraviť tak môžu vyplnením predlohy Supplier Introduction Template
v anglickom jazyku a odoslaním formulára cez registračný portál agentúry SARIO. V prípade ďalších otázok neváhajte nás osloviť na adrese: sourcing@sario.sk 
 
Upozornenie: Prosím majte na zreteli, že podanie žiadosti nemusí automaticky viesť k priamemu kontaktu s Purchasing tímom spoločnosti Jaguar Land Rover.

Účastník potvrdzuje, že zaslaním údajov v registrácii súhlasí so spracovaním a zverejnením uvedených údajov v agentúre SARIO, ktorá nakladá so zverenými informáciami v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.Možnosť registrovať sa do dodávateľskej siete Jaguar Land Rover
bola 31. januára 2017 ukončená. Ďakujeme za prejavený záujem.