×
13.04.2021

Zelené technológie v slovenských mestách (webinár)

Miesto
online (ZOOM)
Cena
bezplatne
Organizátor
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontakt

Marek Kopanický, E: marek.kopanicky@sario.sk

Oblasti zelených technológií (GreenTech) a ekologických inovácií (Eco-innovations) patria k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim segmentom novej, tzv. SMART ekonomiky. Nachádzajú na pomedzí akcelerujúcich trendov informatizácie, digitalizácie a zároveň väčšej udržateľnosti životného prostredia či presadzovania tzv. cirkulárnej ekonomiky. Ich cieľom je prinášať pokrok pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja hospodárstva a spoločnosti najmä pomocou znižovania vplyvov na životné prostredie, zodpovednejšieho využívania prírodných zdrojov alebo efektívnejšieho nakladania s už využitými zdrojmi. Tieto oblasti priamo súvisia s poľnohospodárstvom, energetikou, odpadovým hospodárstvom, sektorom mobility a inými.

Tento prierezový charakter ich preto právom zaraďuje medzi ďalšie oblasti, ktorým sa SARIO chce v rámci svojich Diverzifikačných služieb venovať. Prvým podujatím v tomto smere bude bezplatný webinár s témou Zelené technológie v slovenských mestách, ktorý sa bude konať 13. apríla 2021 prostredníctvom platformy Zoom v slovenskom jazyku.

Cieľom webinára je priblížiť tému zelených technológií firmám pracujúcim s digitálnymi technológiami v príbuzných oblastiach a poukázať na možnosti, akými vedia zužitkovať svoje skúsenosti a technologický potenciál v oblasti eko-inovácií. Zároveň sa však na tomto podujatí budeme venovať téme aplikácie zelených technológií najmä v mestách a obciach, ktoré plnia kľúčovú úlohu hlavných zákazníkov a používateľov zelených technológií, keďže  priamo alebo prostredníctvom svojich podnikov spracúvajú odpad, regulujú dopravu v meste, starajú sa o environmentálnu infraštruktúru, mestskú zeleň a ďalšie oblasti.
 
Na vyššie uvedené a ďalšie súvisiace témy budeme diskutovať s:
REGISTRÁCIA
Registrácia na webinár je možná do 13. apríla 2021 vyplnením registračného formuláraOdkaz na webinár (cez aplikáciu Zoom) zašleme zaregistrovaným účastníkom v deň jeho konania.