×
15.06.2021 - 18.06.2021

ZRUŠENÁ - Podnikateľská misia do Budapešti / Mach-Tech a Industry Days

Miesto
Budapešť, Maďarsko
Organizátor
SARIO Národný projekt
Kontakt

Michal Wuketich, wuketich@sario.sk, T: +421 908 978 629

POZOR, PODNIKATEĹSKÁ MISIA BOLA ZRUŠENÁ! 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 15.-18. júna 2021 podnikateľskú misiu do Budapešti, Maďarsko pri príležitosti podujatia Mach-Tech a Industry Days.
 
Cieľová skupina
 • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.

Sektorové zameranie podnikateľskej misie
 • Strojárstvo a zváranie
 • IKT
 • Výskum a inovácie
 • Priemysel 4.0
 • Automatizácia

Vítaná je tiež účasť spoločností z iných sektorov so záujmom o predmetné teritórium.

Tento rok predstavuje už 15. výročie medzinárodného veľtrhu MACH-TECH pre strojárenskú a zváračskú techniku ​​a 8. výročie medzinárodného veľtrhu priemyselného obchodu  s názvom INDUSTRY DAYS. Ide tak o najprestížnejšiu maďarskú priemyselnú výstavu so zásadnou regionálnou úlohou.
 
Očakáva sa účasť viac ako 600 vystavovateľov a okolo 20 000 profesionálnych návštevníkov z približne 4 000 spoločností z rôznych priemyselných odvetví regiónu strednej a východnej Európy. Účastníci budú takto môcť získať prehľad o súčasných ponukách, hráčoch na trhu, ako aj o najnovších trendoch, inováciách a príležitostiach, ktoré v súčasnej dobe rôzne priemyselné odvetvia dopytujú.
 
Vystavovateľom bude venovaná mimoriadna pozornosť pri prezentácii ich riešení ponúkaných v rámci INDUSTRY 4.0, ako aj v oblasti vývojových trendov automatizácie, priemyselnej elektroniky, navzájom komunikujúcich inteligentných strojov (M2M), samonastavovacích výrobných procesov a vysoko efektívnych metód hromadnej výroby.
 
Webová stránka podujatia je dostupná tu.

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené
 • Vstupenky na podujatie pre dvoch zástupcov spoločnosti
 • Zabezpečenie slovenského B2B fóra priamo na výstave
 • Propagačné materiály
 • Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie
 
Podpora nezahŕňa
 • Prepravu do Maďarska, transfer v teritóriu
 • Náklady na ubytovanie
 • Iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavky uchádzačov
 
Na cestu do Maďarska nie sú potrebné víza, postačujúcim dokladom pre prechod hraníc je občiansky preukaz s platnosťou minimálne 6 mesiacov po návrate.