Podlimitné zákazky

Dátum

Názov
12.02.2021https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429006
12.02.2021Online PPC kampane a súvisiace služby.pdf
19.12.2018Zabezpečenie publicity národného projektu.pdf
09.08.2018Doplnenie súťažných podkladov - Príloha č. 6 súťažných podkladov, Špecifikácia predmetu zákazky pre časť 2_korekcia
Priloha_c_6_SP_korekt.pdf 
Korekcia prilohy c 6.pdf 
07.08.2018Doplnenie súťažných podkladov - Obnova vozového parku organizácie.pdf
01.08.2018Príloha č.6 SP - Špecifikácia predmetu zákazky - časť 2.pdf
01.08.2018Príloha č.5 SP - Špecifikácia predmetu zákazky - časť 1.pdf 
01.08.2018Príloha č.4 SP - Kúpna zmluva pre časť 2 zákazky_- NP.pdf
01.08.2018Príloha č.3 SP - Kúpna zmluva pre časť 1 zákazky - SARIO.pdf
01.08.2018Príloha č.2 SP - JED formulár.pdf
01.08.2018Príloha č. 1  SP - Kalkulácia predmetu zákazky - NP časť 2 Liftback.pdf 
01.08.2018Príloha č.1 SP - Kalkulácia predmetu zákazky - NP časť 2 Combi.pdf
01.08.2018Príloha_č.1_SP - Kalkulácia predmetu zákazky - SARIO časť 1 Liftback.pdf
01.08.2018Príloha č.1  SP - Kalkulácia predmetu zákazky - SARIO časť 1 Combi.pdf
01.08.2018Obnova vozového parku organizácie - Súťažné_podklady_- autá.pdf
26.07.2018Zabezpečenie leteniek pre organizáciu - Priloha_č.4_RD_Zoznam_subdodavatelov.pdf
26.07.2018Zabezpečenie leteniek pre organizáciu - Priloha_č.2_JED_formular_12062018.pdf
26.07.2018Zabezpečenie leteniek  pre organizáciu - VYZVA-1.pdf
26.07.2018Zabezpečenie leteniek pre organizáciu - Súťažné podklady.pdf
28.06.2018Dodanie výpočtovej techniky - Odoslanie_výzvy_PRSC.pdf
28.06.2018Dodanie výpočtovej techniky - VÝZVA_odoslaná_do_VVO_27062018.pdf
28.06.2018Dodanie výpočtovej techniky - Príručka_SORO + obchodné_podmienky.pdf
28.06.2018Dodanie výpočtovej techniky - Priloha_č.3_Rámcová dohoda IKT.pdf
28.06.2018Dodanie výpočtovej techniky - Priloha_č.2_JED_formular.pdf
28.06.2018Dodanie výpočtovej techniky - Priloha č.1 Kalkulácia ceny_predmetu_zakazky.xlsx
28.06.2018Dodanie výpočtovej techniky - Súťažné podklady.pdf
03.06.2015Poskytovanie služieb elektronickej pošty a služby podpory prevádzky informačných systémov

29.1.2014

Kancelárske potreby

17.1.2014Služby dátového, hlasového a internetového prístupu pre Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) - zrušené
30.10.2013Kancelársky balík a serverový operačný systém
19.9.2013Zabezpečenie priestorov a služieb súvisiacich so 7. Slovenskou kooperačnou burzou
19.9.2013Dodávka tonerov do tlačiarní a kopírovacích zariadení
19.9.2013Prekladateľské služby

22.8.2013

Dodávka kancelárského papiera do kopírok a multifunkčných zariadení

15.7.2013

Dodávka 2 ks multifunkčných kancelárskych strojov

13.7.2012

1. Zabezpečenie služieb prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách

19.10.2012

Osobné motorové vozidlá

-Súťažné podklady (SP automobily final.pdf)

25.7.2012

2. Dodávka kancelárskeho nábytku