×
26.07.2022 - 31.08.2022

Dopyt: dodávok výrobkov zo železa a ocele

Krajina
Typ
Ministerstvo zahraničných vecí Litvy informuje o možnosti zapojiť sa do dodávok výrobkov zo železa a ocele pre strojársky a stavebný priemysel v Litve vzhľadom na narušenú dodávateľskú sieť, ktorá bola vo vysokej miere závislá od importu z Ruska, Bieloruska a Ukrajiny (až 36%).
Ide o dopyt produktov predovšetkým z týchto 6 kategórií:
  • Tyče a prúty, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch, zo železa alebo z nelegovanej ocele (7213)
  • Ostatné tyče a prúty zo železa alebo nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (7214)
  • Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele (7217)
  • Ostatné tyče a prúty z ostatnej legovanej ocele; uholníky, tvarovky a profily z ostatnej legovanej ocele; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele (7228)
  • Ostatné tyče a prúty zo železa alebo nelegovanej ocele (7215)
  • Drôty z ostatnej legovanej ocele (7229)
 
V prípade záujmu o bližšie informácie a priamy kontakt so zadávateľom dopytu kontaktujte konzultanta Andreja Koledu, andrej.koleda@sario.sk / +421910828342.