×
17.01.2022 - 31.03.2022

Dopyt pre chovateľov a predajcov hovädzieho dobytka

Krajina
Typ
Agentúra SARIO zaznamenala dopyt spoločnosti z Poľska, ktorá hľadá na Slovensku chovateľov a predajcov živého hovädzieho dobytka. Bližšia špecifikácia je k dispozícii na vyžiadanie.

V prípade záujmu zapojiť sa do predmetného dopytu kontaktujte nášho konzultanta: Miriam Sabadošová, email: miriam.sabadosova@sario.sk, mobil: +421 910 828 301