Dopyt pre výrobcov montovaných domov

Dátum: 
22 dec 2021 - 31 marec 2022
Krajina: 
Írsko
Sektor: 
stavebný
Typ: 
dopyt
Agentúra SARIO zaznamenala dopyt spoločnosti z Írska, ktorá hľadá na Slovensku výrobcov montovaných domov. Spoločnosť  by mala byť schopná podľa požiadaviek zrealizovať výstavbu už navrhnutého domu. Výhodou je prechádzajúca skúsenosť s výstavbou v zahraničí. Bližšia špecifikácia je k dispozícii na vyžiadanie.

V prípade záujmu zapojiť sa do predmetného dopytu kontaktujte nášho konzultanta: Miriam Sabadošová, email: miriam.sabadosova@sario.sk, mobil: +421 910 828 301