Dopyt pre výrobcov potravinárskych obalov a obalových fólií

Dátum: 
19 jan - 29 apríl 2022
Krajina: 
Francúzsko
Sektor: 
plasty
Typ: 
dopyt
Agentúra SARIO zaznamenala dopyt spoločnosti z Francúzka, ktorá hľadá na Slovensku výrobcov potravinárskych obalov a obalových fólií. Bližšia špecifikácia je k dispozícii na vyžiadanie.

V prípade záujmu zapojiť sa do predmetného dopytu kontaktujte nášho konzultanta: Miriam Sabadošová, email: miriam.sabadosova@sario.sk, mobil: +421 910 828 301