Medzinárodný veľtrh stavebníctva a architektúry BUDMA Poznaň

Dátum: 
23 - 26 november 2021
Krajina: 
Poľsko
Sektor: 
stavebný
Typ: 
veľtrhy a výstavy

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu  (SARIO) si týmto dovoľuje informovať podnikateľskú a odbornú verejnosť o medzinárodnom veľtrhu stavebníctva a architektúry BUDMA, ktorý sa uskutoční v dňoch 23.-26.11.2021 v Poznani.  Ide o jedno z najvýznamnejších podujatí svojho druhu v regióne strednej Európy s medzinárodnou reputáciou. Očakáva sa na ňom účasť približne 50 000 účastníkov takmer z 50 štátov sveta a viac ako 1000 vystavovateľov z 30 štátov sveta. Spektrum ponúkaných výrobkov bude pomerne široké a zahŕňa materiály a príslušenstvo pre zhotovenie základov, múrov, stropov, podláh a striech, enerergiu šetriace materiály, ekologické konštrukcie, okná, dvere, brány, stavebné nástroje, elektronické prístroje, IT vybavenie pre stavebníctvo.

Paralelne s hlavným veľtrhom BUDMA sa uskutočnia doplňujúce výstavy INTERMASZ (stavebné stroje a špecializované zariadenia), INFRATEC (inovatívne riešenia infraštruktúry budov),  FIREPLACES (krby), WINDOOR-TECH (zariadenia a komponenty na výrobu okien, dverí, brán a fasád).

V prípade záujmu navštívte stránku podujatia https://www.budma.pl/en , kde sú bližšie informácie  dostupné v anglickom a poľskom jazyku.

Kontaktná osoba na odbore zahraničného obchodu SARIO: Miriam Horníková

E-mailová adresa: miriam.hornikova@sario.sk