×
02.07.2023 - 06.07.2023

Podnikateľská misia do Japonska s komisár EÚ pre poľnohospodárstvo

Krajina
Typ
V dňoch 2.-6. júla 2023 navštívi Japonsko Komisár EÚ pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski. Bude sprevádzaný delegáciou európskych podnikateľov a manažérov z potravinárskeho a poľnohospodárskeho sektora v počte max. 60 osôb, ktorí budú mať príležitosť prezentovať svoju produkciu a nadväzovať obchodné kontakty.

Do tejto skupiny sa môžu prihlásiť aj slovenskí účastníci zodpovedajúci kritériám.

Bližšie informácie:
https://agriculture.ec.europa.eu/news/join-eu-agri-food-business-delegation-japan-2022-12-12_en

Predbežný program: 


Registrácia je možná na stránke:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/6cfef99a-3d60-d26a-4568-1ac79e834137

Uzávierka: 31. januára 2023