​Podnikateľská misia na EXPO Dubaj | TRAVEL AND CONNECTIVITY

Dátum: 
09 - 13 január 2022
Krajina: 
Spojené arabské emiráty
Sektor: 
IKT
Typ: 
podujatie
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom investícií a regionálneho rozvoja (MIRRI) pozýva slovenské podnikateľské subjekty na podnikateľskú misiu v rámci svetovej výstavy EXPO Dubaj, ktorá sa uskutoční počas tematického týždňa „TRAVEL AND CONNECTVIVITY“ v dňoch 9. 1. – 13. 1. 2022 v Dubaji (SAE). Delegáciu povedie Veronika Remišová, ministerka pre investície a regionálny rozvoj SR.

Cieľ podnikateľskej misie:  
 
Nadviazanie spolupráce s lokálnymi partnermi a spoločnosťami z celého sveta.

Preferované zameranie podnikateľskej misie:
 
  • Kybernetická bezpečnosť
  • Smart cities
  • Inovatívne technológie proti dezinformáciám
  • Inovatívny kreatívny priemysel - Gaming
  • Budúcnosť práce pracovísk (aj robotika)

Okrem odporúčaných odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s blízkym zameraním predmetu svojej činnosti.

Predbežný program misie:
 
  • nedeľa, 9. januára 2022
odlet vládnym špeciálom, ubytovanie sa, oficiálne otvorenie
  • pondelok, 10. januára 2022
konferencie, workshopy a B2B stretnutia s partnermi
  • utorok, 11. januára 2022
konferencie, workshopy a B2B stretnutia s partnermi
  • streda, 12. januára 2022
konferencie, workshopy a B2B stretnutia s partnermi
  • štvrtok, 13. januára 2022
odlet vládnym špeciálom na Slovensko

Bližšie detaily programu miesie sú aktálne predmetom rokovaní a budú  včas upresnené. 

Rokovací jazyk: anglický

Víza, doprava a ubytovanie:

Ku vstupu slovenských občanov do SAE je potrebný platný cestovný pas. Na základe Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými arabskými emirátmi o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty sa môžu držitelia cestovných, diplomatických i služobných pasov SR od 7. mája 2015 zdržiavať na území Spojených arabských emirátov po dobu najviac 90 dní počas akéhokoľvek obdobia 180 dní. Nevyhnutnosťou je platnosť pasu min. 6 mesiacov od vstupu do SAE.

Predpokladá sa doprava celej delegácie vládnym špeciálom (lietadlo leteckého útvaru MV SR). Preprava vládnym špeciálom je zdarma.
Preprava z letiska do hotela, na výstavisko EXPO je zdarma zabezpečená zo strany MH SR.

Ubytovanie si účastníci misie hradia individuálne. Pre zjednodušenie skupinových presunov je výhodné ubytovanie v jednom hoteli na návrh organizátora. Konkrétne hotelové zariadenie bude oznámené dodatočne.

Výber spoločností:

Organizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov misie s prihliadnutím na profil účastníka, jeho doterajšie pôsobenie a potenciál v teritóriu. Spoločnostiam bude oznámené či boli alebo neboli vybrané, hneď po obdržaní rozhodnutia zo strany MIRRI.

Kontaktné osoby:
  
REGISTRÁCIA
Registrácia na podujatie bola uzatvorená. Ďakujeme za prejavený záujem.