×
28.02.2024 - 30.05.2024

Severoatlantický akcelerátor pre inovácie v obrane – DIANA

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (MO SR) informuje v súvislosti s agendou Severoatlantického akcelerátora pre inovácie v obrane – DIANA. MO SR pripravuje k tejto agende sériu stretnutí, v rámci ktorých bude informovať o potenciálnych zdrojoch financovania, možnostiach ďalšieho rozvoja inovatívnych subjektov a napojenia sa na existujúcu nadnárodnú inovačno-technologickú sieť s cieľom získavania zahraničných investícií. 

 

DIANA je inovačný akcelerátor zriadený 31 členskými štátmi NATO, ktorý vychádza z agendy „NATO 2030“ ako mechanizmus na posilnenie spolupráce aliančných štruktúr s civilným sektorom a na udržanie si technologickej výhody formou inovatívnych riešení, ktoré reagujú na súčasné aj budúce vojenské požiadavky.

 

Bližšie informácie o inovačnom akcelerátori „DIANA“.